Verslag vergadering dorpsraad 22-04-2014

Aanwezig:
Brigitta den Boer, Cor van Ginkel, Henk Hendriks, Bert Heijligers, Ton Wijers, René Aengenend (vz), Leo van Druten, Raijmond van Oijen (pennm), Etienne Rijniers (secr).

Gasten:
Peter Freij, Wim Strolenberg, Jan Arntz en Werner Kolorz.

Afmelding:
Jan Verijdt

 

Overleg met Peter Freij, coördinator Leefbaarheid
Jongerenwerker Lodi Remmen van de gemeente is op dit moment mee bezig met inventariseren van de jeugd-overlast.

Voortaan alle vragen en of suggesties vanuit de dorpsraad naar de Gemeente via Peter Freij. Jos van Triel van de Groenvoorziening kun je wel rechtstreeks aanspreken. Graag de verslagen en agenda’s via de mail naar Peter Freij.

Wat betreft accommodatiebeleid is en blijft Mark Rijniers het aanspreekpunt van de gemeente Bergen. De opzet van de gemeente is om 1 maal per jaar een overleg met de dorpsraad te plannen met het voltallig college van B & W.

Vraag dorpsraad: Blijft het dorpsbudget zoals het nu is gehandhaafd?
Antwoord Peter Freij: Ja

Presentatie Wim Strolenberg (afd. Leefomgeving)
Wim stelt zich voor en legt uit over de Startnotitie Sociaal Dorpsteam.

Vanaf 1 januari 2015 gaan er nogal wat verschuivingen plaats vinden vanuit de overheid naar de gemeente. We krijgen de participatiewet, de jeugdwet en het dorpsteam. Er zal straks een signaalfunctie vanuit het dorp komen waar professionals zich gaan bezig houden met allerlei maatschappelijke problemen op gebied van gezondheidszorg. Komend half jaar gaan hier 7 mensen binnen de gemeente mee aan de slag en het ligt in de bedoeling om vanaf 1 november 2014 ermee te gaan starten.


Schot voor de boeg / rondvraag

 • De vervuiling rond het pand Dorpsstraat 12.
  Afspraak: Als je iets namens de dorpsraad bij de gemeente gaat inbrengen eerst even overleg in de Dorpsraad.
 • Cor: Kunnen we niet de taakverdeling binnen de Dorpsraad weer oppakken?
  Hier gaan we weer mee aan de slag.


Verslag vergadering 27 maart 2014
Verder geen op- of aanmerkingen. Henk stuurt de uiteindelijke versie naar het secretariaat.


Ingekomen stukken en mededelingen

 • Verzoek van Schutterij Prins Hendrik vanwege het 100- jarig bestaan om vier vlaggen van 50 € te subsidiëren: Akkoord.
 • Offerte rondhout voor bij de Boskapel. (Uitleg van Jan Arntz en Werner Kolorz).
  Er is een toezegging gedaan door de Stg. Kruizen en Kapellen van € 200,-. Het resterende bedrag van € 200,- wordt door de dorpsraad vergoed.
 • De vergadering met de gebruikers over het accommodatiebeleid is goed verlopen. Er volgt nog een gesprek met de werkgroep en het nieuwe College.


Oorlogsmonument
De onthulling vindt plaats op zaterdag 10 mei om 10.30 uur. Ben Barbiers is gevraagd om de handeling te verrichten samen met de betrokken wethouder. Een aantal leden van de fanfare zullen de ‘De Last Post’ ten gehore brengen. Ook de schutterij zal worden uitgenodigd. Dorpsarchief zal het geheel op film vastleggen.


Professionalisering / PR / profilering Dorpsraad
De voorzitter legt uit wat de bedoeling is. Punt voor volgende vergadering.


Rondvraag
Henk en Ton worden lid van de Raad van Advies van de Stichting Kasteelruine Bleijenbeek.
Volgende vergadering is op dinsdag 20 mei 2014.

 

Sluiting

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: