Verslag vergadering dorpsraad 22-09-2022

Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend en Piet Manders
Afwezig:
Pierre Kempen en Cor van Ginkel
Gasten:
Brigitta den Boer en Marjolijn Dirkx

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Mail Samenwerking Fysiotherapie AfferdenMarjolein Goudman (Regioleider FysioHolland)
  Er is een mail binnengekomen om te kijken wat de behoefte op het gebied van een vitale samenleving in Afferden is. We hebben een terugkoppeling gegeven, wordt wellicht vervolgd.
 • Snelheid verkeer Langstraat
  Aanwonenden van de Langstraat hebben hun zorgen geuit over de hoge snelheid die, vooral ’s avonds en ’s nachts worden gereden op de Langstraat. Hiervan is door de aanwonenden ook al melding gemaakt bij de gemeente. Aangezien dit op meerdere plaatsen in het dorp, dan wel de gemeente, het geval is, nemen we dit onderwerp mee naar het volgende dorpsradenoverleg. Hiermee hopende dat er in de toekomst wellicht passende maatregelen getroffen kunnen worden.
 • Mail Kern met Pit Project ‘Offere in Bloei’Afferden Samen Beter
  Brigitta en Marjolijn hebben tijdens de verandering toelichting gegeven op de mail. Vanuit Kern met Pit is er een bedrag beschikbaar gesteld voor het initiatief van ASB om bloembollen in het openbaar groen van het dorp te gaan plaatsen. Besloten is om dit plan samen verder uit te werken. Eén en ander wordt momenteel verder uitgezocht. Wordt vervolgd.
 • Mail Kunst- en Talentenroute zondag 2 oktoberWerkgroep Kunst- en Talentenroute Afferden
  Door corona helaas diverse keren uitgesteld, zal aanstaande zondag 2 oktober eindelijk de Kunst- en Talentenroute in Afferden plaatsvinden. Wij hopen, samen met de organisatie, dat Offere van zich laat horen en zich laat zien! Dus noteer allen deze datum in uw agenda!
 • Vervolgoverleg Herinrichting Heijmanspark dinsdag 20 september
  Er heeft een vruchtbaar vervolg overleg plaatsgevonden, waarbij duidelijk is geworden dat de kiosk behouden zal blijven voor het dorp. De achterwand zal echter worden verwijderd. Een extra budget zal bij de gemeente worden aangevraagd om het basisplan zoveel mogelijk te realiseren. Het volgende overleg is in november.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.
 • Aanvraag subsidie 2023 is ingediend bij de gemeente.

Rondvraag

 • De Stihl accubosmaaier is aangeschaft
  We wensen Piet vele veilige kilometers in het park en de speeltuin toe.

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: donderdag 20 oktober om 19.30 uur bij Café de Pruuver

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.