Verslag vergadering dorpsraad 24-01-2017

Aanwezig:
René Aengenend, Bert Heijligers, Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Ferdinand Zegers, speciale gast: John van Lin

Voorzitter: René Aengenend
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Gast: John van Lin
Onlangs werd bij de dorpsraad bekend dat er een nieuwe vergunningsaanvraag was voor Loonwerk en Grondverzetbedrijf van Lin v.o.f. De dorspraad besloot eigenaar John van Lin uit te nodigen om een eventuele impact, van deze vergunning aanvraag op het welzijn van de Afferdse bevolking, toe te lichten.

 • John heeft extra ammoniak rechten gekocht. Om die daadwerkelijk ooit te kunnen gebruiken was deze vergunningsaanvraag nodig.
 • In de praktijk zal er op korte termijn geen verandering zijn t.a.v. de huidige situatie omdat de ingebruikname van deze extra rechten niet samengaat met de huidige activiteiten van het bedrijf.

2. Kiosk (René)
De kiosk staat er nu niet rooskleurig bij. Wat gaat Afferden met de kiosk doen?

 • Heeft de kiosk zonder Iedershuus een bestaansrecht? Het lijkt logisch om de toekomst van de kiosk te koppelen aan die van het Iedershuus, ook omdat de kiosk beheerd wordt door het bestuur van Iedershuus.Tevens zal dit meegenomen worden in het plan Heijmanspark.
 • De kiosk wordt niet veel gebruikt. Zijn er ideeën om de kiosk meer te gaan gebruiken? Ideeën indienen bij René.

3. Financiën dorpsraad (Frans)

 • Subsidie aanvraag is gehonoreerd.

4. Diversen

 • Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’.
  • Piet Hagen zal uitgenodigd worden voor de volgende vergadering van de dorpsraad, om een en ander toe te lichten (Rene + Ferdinand)
  • Diverse verenigingen hebben bestuursproblemen en financiële moeilijkheden. Zou een coöperatie iets kunnen oplossen?
 • Terugkoppeling gemeente/dorpsraden overleg.
  • Het is duidelijk geworden dat (niet alleen de informele) communicatie tussen dorpsraden en gemeente beter vorm gegeven moet worden.
  • De gemeente nodigt de dorpsraden ook uit om vooral de betreffende portefeuillehouder te contacten om en onderwerp te bespreken.
  • Er wordt door de gemeente een volgende vergadering ingepland voor de zomervakantie
 • Dorpsraad digitaal
  • Dorpsraad krijg een eigen internet domein. Daarmee kan een betere organisatie van de email adressen worden geregeld (niet meer persoonsafhankelijk maar functie afhankelijk) (Ton)
 • Accommodatie beleid.
  • Afspraak voor gemeenschappelijk overleg tussen WAA en Dorpsraad is gemaakt, 7 Feb 2017
 • Oefentoestellen ouderen
  • In gesprek met BLOA afgesproken dat zij informatie inwinnen over de beweegstraat en wij in overleg gaan om te kijken wat er verzekerings- keuringstechnisch mogelijk is (René).

5. Ingekomen berichten

 • Mail urnenmuur: Jan neemt dit op binnen het Kerkbestuur.
 • Conferentie zelfsturing VKKL, datum maart. Ferdinand en mogelijk René gaan.
 • Jantje Beton actie: doorspelen naar Oranje comité (Frans).
 • N271 veiligheid: mail en actie na ongeval en bezoek provincie en gemeente.
  • Er is contact geweest met Jos Valkx vanwege het bezoek van gedeputeerde van de provincie. Bezoek van gedeputeerde was echter al geweest voordat dorpsraad inhoudelijk input heeft kunnen geven.
  • Dorpsraad zal meerdere onveilige plekken op N271 identificeren (opsturen naar Ferdinand) dit word gebundeld en vervolgens doorgespeeld aan de politieke partijen.
  • René heeft van hr. Derksen bevestiging gekregen dat ze Dorpsraad zullen inlichten wanneer er een bezoek zou volgen.
 • Mail Maasdriehoek inzake bezorging Afferden.
  • Reeds eerder bekeken. Bezorging zal niet gaan gebeuren. Gestelde voorwaarde voor bezorging: advertenties en/of gemeentelijk nieuws.
 • Energie coöperatie: interesse oprichten onderzoek. René zal zich hier verder in verdiepen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif