Verslag vergadering dorpsraad 24-02-2015

Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Etienne Rijniers (secr.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks (notulist), Brigitta den Boer, Ton Wijers, Bert Heijligers, Cor van Ginkel, Raijmond van Oijen.

Afwezig met kennisgeving:
Leo van Druten en Jan Verrijdt.

Gasten:
Rob Arts (CDA), Patrick Robben (KERN), Lodi Remmen (Jongerenwerker Gemeente Bergen)


1) Voorzitter opent de vergadering.


2) Jongerenwerker Gemeente Bergen
De nieuwe Jongerenwerker van de gemeente Bergen, Lodi Remmen stelt zich voor en legt de vergadering uit hoe hij zijn werk ziet en wat zijn intenties zijn. Hij wil vooral een brug slaan tussen de jongeren en de gemeente. Dit alles is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hij gaat de komende weken gesprekken aan met de jongeren in alle kerkdorpen om te polsen wat hun wensen en behoeften zijn en of er bereidheid is dit in de betreffende dorpsraden te verwoorden.

Dorpsraad Afferden zal in deze zeker positief reageren en meewerken. Enkele leden geven reeds aan in hierin wel tijd en aandacht te willen steken. Afgesproken wordt dat er een vervolgafspraak met Lodi komt.


3) Schot voor de Boeg

 • Raijmond: Wanneer worden de pilaren van villa Angelbeck verplaatst?
  René: Binnenkort is er een informatie-bijeenkomst N271.
 • Cor: AED-kastje Béjèn komt aan de buitengevel. Destion gaat informeren hoe het zit met de verzekering. Verstandig is kastje met ingebouwde camera te plaatsen. Wordt vervolgd.
 • Cor: Het lijkt me verstandig een aantal jongere leden voor de Dorpsraad te werven. Wordt vervolgd.
 • Ton: Bord Regiobankplein wordt door gemeente gedoogd. Na carnaval volgt een gesprek met de bank. Mailtje is uitgegaan naar de gemeente met het verzoek twee verbodsborden (voor honden te poepen) te plaatsen aan weerszijden pad Langstraat – Eckeltse Dijk.
 • René: Er is wederom de jaarlijkse schoonmaakactie langs de Maas. Elke deelnemende vereniging adopteert een traject en krijgt hiervoor een vergoeding van €200,-. De vergadering geeft aan hieraan te willen meewerken. Et zorgt voor de inschrijving.


4) Ingekomen stukken

 • Brainstorm-sessie Mosaique Bergen
 • Uitnodiging van provincie voor start project Heukelomse Beek
 • Telefonische info gemeente over subsidieverzoek Mozaiek
 • Aanvraag subsidie Bevrijdingsconcert Fanfare op Bleijenbeek


5) Nieuwkomers in Afferden
Hoe gaan we in de toekomst om met onze nieuwe bewoners?
Ton stelt voor de bewoners, die van elders in Afferden komen wonen te verwelkomen met een mand met ‘geschenken’. Deze geschenken kunnen bestaan uit giften van onze ondernemers maar ook van onze verenigingen. Dit idee wordt verder uitgewerkt door Piet, Cor en Ton.


6) Werkplan Dorpsraad
De voorzitter heeft een schema van werkgroepen opgesteld. Het is de bedoeling dat deze werkgroepen zelfstandig werken maar de vergadering wel geregeld op de hoogte houden van hun activiteiten. René werkt het schema verder uit en neemt dit mee in de volgende vergadering.


7) Situatie Dorpsstraat
Et vertelt dat de gemeente is geweest en foto’s van de huidige situatie heeft gemaakt. Gemeente geeft aan dat er inderdaad iets moet gebeuren. Men heeft gepland dat de werkzaamheden na de halfvasten-optocht van start gaan en dit alleen op enkele plekken. Garantie voor succes wordt niet gegeven. De secretaris gaat een brief sturen naar B & W en naar de gemeenteraad waarin onze zorg en ongenoegen over de huidige situatie wordt verwoord. Wordt zeker vervolgd!


8) Stand van Zaken Accommodatiebeleid Afferden
De voorzitter informeert de vergadering over de vorderingen van het DB van de Dorpsraad inzake het accommodatie-beleid. De afgelopen tijd is een klein comité van de Dorpsraad, na de Werkgroep Accommodatie op on-hold te hebben gezet, bezig geweest om toch nog alle alternatieven grondig te bekijken en door te rekenen. Helaas kregen we te weinig informatie en werden niet alle benodigde cijfers gegeven.

We willen als comité uitgaan van de coöperatiegedachte in het dorp. Nu probeert elke stichting krampachtig zijn eigen exploitatie rond te krijgen, dit zou anders moeten; elkaar helpen en ondersteunen, als in een coöperatie. Ook zijn we van mening dat er meer inspraak vanuit het dorp moet komen.

De vergadering gaat akkoord met het verzoek van het comité om wederom met de Werkgroep Accommodatie aan tafel te gaan om gezamenlijk, dus Dorpsraad en Werkgroep, tot een resultaat te komen waar een ieder mee kan leven maar wat vooral het beste voor ons dorp is. Brigitta vraagt of er van te voren een samenvatting gemaakt kan worden van de wensen en plannen van het comité. Brigitta prikt een vergaderdatum.

8a) Brief Lijn 83
Piet heeft een brief opgesteld waarin het ongenoegen over de houding van het bestuur van Lijn 83. Het bestuur, dat voor 100% achter de gymzaal op de huidige locatie staat, weigert echter een bijdrage te geven aan de jaarlijkse exploitatie-kosten van de gymzaal. (zie brief). De vergadering geeft toestemming de brief, na een kleine aanpassing, te versturen.


9) Rondvraag

 • Raijmond: wegdek Burkel is slecht. Maakt nu melding naar gemeente.
 • Et: dorpsarchief gaat film maken van Halfvastenoptocht en de aansluitende opruimwerkzaamheden door vrijwilligers. Helaas is er na het feest in de Heerenwaard weer een grote rotzooi in de directe omgeving. De Dorpsraad is van mening dat dit probleem bij de organisatie van het spektakel ligt. Et zal e.e.a. aankaarten bij de halfvastenorganisatie.
 • Henk: paddenscherm bij de vijver is door de gemeente geplaatst. Er zijn 23 emmers ingegraven over het gehele traject. Elke morgen zullen de emmers worden gecontroleerd, ook op zgn. bijvangsten. De gegevens worden in een beknopt rapport verwerkt om tot een gerichte en blijvende oplossing te komen.


10) Voorzitter sluit de vergadering.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif