Verslag vergadering dorpsraad 24-09-2013

Aanwezig:
Henk Hendriks, Raijmond van Oijen, Bert Heijligers, Ton Wijers, René Aengenend, Etienne Rijniers, Brigitta den Boer en Leo van Druten.

Brigitta opent de vergadering en heet allen van harte welkom, Cor is er niet omdat Leo vergeten is hem uit te nodigen. De uitnodigingen zijn verstuurd via email en Cor had er een in de brievenbus moeten krijgen.

Ingekomen post:

 • Van de BLOA (Huiskamerproject) een aanvraag uit het Dorpsbudget.
 • Ingekomen post van de gemeente de subsidie aanvraag voor 2014.
 • Aanvraagformulier voor project in “Kern met Pit”
 • Van het Huis voor de Zorg een uitnodiging voor een symposium.


Verslag vorige vergadering en verslag gemeenteoverleg
Etienne was aanwezig maar staat niet vermeld als aanwezig in het Dorpsraadverslag. Over verschillende punten was nog wat discussie maar over het verslag geen opmerkingen.

Aanvraag BLOA (Huiskamerproject)
Alle leden zijn het er over eens dat dit ondersteuning verdient vanuit het Dorpsbudget. Alleen het banknummer ontbreekt op de aanvraag. Raijmond vraagt dit bij Paul na.

Goede doelen week 2014 (GDWAF)
Op 19 september is er weer een vergadering geweest en het ziet er naar uit dat de goede doelen week in april 2014 van start kan gaan.

Het oorlogsmonument
Er is verschil van mening met de heer Barbiers over de plaats waar het monument zou moeten komen. Maar dit is voor de Dorpsraad een gepasseerd station. De nu uitgekozen plaats ligt aan wandel- en fietsroutes is goedgekeurd door de gemeente en men is reeds in een vergevorderd stadium met bouwen van de sokkel. Waar het nu ligt ziet niemand het.

Mozaïekkunstwerk
Ton heeft zich hier sterk voor gemaakt. Er is een leuk filmpje opgenomen en op maandag 30 september dingen we mee om een bijdrage te krijgen uit het Rabo Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. We kijken wat dit oplevert en hoeveel geld er daarna nog nodig is om het kunstwerk te restaureren en een mooi plaatsje te geven in ons dorp. Ook kijkt Ton of dit project mee kan doen aan ” Kern met Pit”.

Werkgroep Accommodatiebeleid
Hier werd uitgebreid over gesproken. Vorige week heeft Brigitta deelgenomen aan de beeldbepalende vergadering over accommodatiebeleidsvergadering van de commissie welzijn. Dit is een nieuwe vorm van vergaderen en is erg vermoeiend vooral voor mensen die dit niet gewend zijn. Brigitta vertelt wat de gevolgen voor Afferden zijn en het verslag van deze vergadering stuurt ze door naar alle betrokkenen.

Het raadsvoorstel van het College wordt vermoedelijk een half jaar uitgesteld en de Werkgroep Accommodatie Beleid Afferden kan zich opnieuw bezinnen op de geheel nieuwe situatie die door de voorgenomen bezuiniging is ontstaan. Op 24 oktober gaan SKBO, Iedershuus, Alverman, Dorpsraad en de Werkgroep met Mark Rijniers in gesprek en krijgen ze inzage en uitleg over de cijfers inzake Accommodaties van de afgelopen jaren. In een later stadium is ook een gesprek met de wethouder.

Heijmanspark en Speeltuin
De voetbaldoeltjes zijn geplaatst en worden veel gebruikt. De paaltjes langs de Afferdseheide hebben slechts gedeeltelijk het effect dat men beoogt. Men rijdt nu over het voetpad. René gaat kijken wat er mogelijk is om binnen het beschikbare budget het klimtoestel te vervangen. Het Buxusperkje ziet er niet meer uit. Het plastic zou verwijderd moeten worden en opnieuw met iets anders worden aangeplant.

Henk zal hier z’n gedachten is over laten gaan.

Bestuursamenstelling Dorpsraad Afferden
Zoals op de vorige vergadering is aangegeven willen Brigitta en Leo een stapje terug doen. Beide willen geen bestuursfunctie meer bekleden binnen de Dorpsraad. Wel blijven zij beiden lid van de Dorpsraad.

De functie van voorzitter wordt nu bekleed door René Aengenend en die van secretaris door Etienne Rijniers. Brigitta wenst beiden veel succes. De rest van de vergadering sluit zich hierbij aan.

Rondvraag

 • Er is brand geweest in de kapel en deze wordt nu schoongemaakt.
 • Een van de lampen bij de kapel is defect en moet vervangen worden.
 • Mensen van het Pieterpad zijn bij Wim en Anja Lamers geweest en er is gesproken over de voorgestelde routewijziging in het voorstel van Peter Bosch.
 • De QR-site zou nog niet up-to-date zijn. Dit wordt meegenomen naar het Dorpenoverleg op 1 oktober in Ayen. Ook navragen hoe het in de andere dorpen met de QR loopt. Jan en Bert gaan met Brigitta mee.
 • Er wordt een idee aangedragen om van onze Speeltuin een Multifunctionele Speeltuin te gaan maken, bv ook toestellen voor gehandicapten en ouderen.
 • De School heeft het convenant met Veilig Verkeer Nederland opgezegd. Rene zal dit op school aankaarten.
 • De bordjes op de leuning ven het terras van de uitkijktoren worden vervangen.
 • René wil de volgende vergadering graag om 19.00 uur laten beginnen en ook de rondvraag weer aan het begin van de vergadering houden.
 • Ton gaat inventariseren hoe het met de kerstverlichting in Dorpstraat Zuid zit

 

Brigitta sluit de vergadering af onder dankzegging aan alle aanwezigen in het bijzonder René en Etienne.

Volgende vergadering op dinsdag 22 oktober om 19:00

 

Leo van Druten.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: