Aanwezig:
Ton Wijers (Plv. voorzitter en notulist), Piet Manders, Pierre Kempen en Cor van Ginkel
Afwezig:
Henk Hendriks en René Aengenend
Gasten:
Patrick Robben en Ferdinand Zegers

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Dorpsapp Afferden – Ton
  De aanmeldingen lopen beter dan verwacht. Inmiddels al ruim 350 deelnemers in de dorsapp. De reacties zijn positief. Op of aanmerkingen betreffende de app kunnen gemaild worden naar: dorpsapp@afferden-limburg.nl
 • Dorpsvlag Afferden
  Inmiddels hebben we een grafisch vormgeefster uit Afferden gevonden die met ons mee wil denken, om met de input die we hebben, tot een definitief ontwerp van de dorpsvlag te komen. Wordt vervolgd.

Financiën dorpsraad

 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Kruisen en Kapellen gemeente Bergen voor het plaatsen van QR-codes bij de objecten in Afferden. De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.
 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Speeltuinbeleid – Piet
  We hebben een rapportage van de gemeente gekregen betreffende het onderhoud van de speeltuin. Het advies is om kleine dingen van speeltuin zelf te doen, dus bijvoorbeeld het schoonmaken van de toestellen. We gaan kijken welke taken we zelf kunnen uitvoeren.
 • Bankje bij het Mariakapel
  Het houtwerk van het bankje voor het Mariakapel heeft zijn beste tijd gehad. We hebben inmiddels contact opgenomen met de gemeente (eigenaar van het bankje) om te kijken wat er mogelijk is om dit bankje op te knappen.

Voorzitter sluit de vergadering


Volgende vergadering: donderdag 15 juni om 19.30 uur bij Café de Pruuver.image_pdf