Verslag vergadering dorpsraad 27-01-2015

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Etienne Rijniers (secr.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks (notulist), Brigitta den Boer, Ton Wijers, Bert Heijligers, Cor van Ginkel, Raijmond van Oijen en Jan Verrijdt.

Afwezig met kennisgeving:
Leo van Druten.

Gasten:
Gerrit Pas (Beheerder Superrr Afferden), Rob Arts (CDA), Marleen Raijmakers (KERN), Stichting BLOA: Jeanne Verrijdt, Wim en Elly van Geel.


1. Voorzitter opent de vergadering


2. Superrr

De heer Gerrit Pas (Beheerder Superrr) geeft uitleg over winkelconcept: retail-reïntegratie-relatie dorp. Een gedeelte van het personeel van de Superrr zijn in feite “meewerkers” die na werkervaring weer “naar buiten kunnen”; dit concept is in den lande behoorlijk succesvol.

Gerrit geeft meteen aan dat er absoluut geen sluitingsplannen voor de Superrr zijn; integendeel! Natuurlijk wordt het wat minder in de winkel, hetgeen normaal wordt ervaren in deze tijd van concurrentie, vooral in de grensstreek. Er zijn plannen om de winkel wat op te warmen zoals bijvoorbeeld een koffiehoek e.d., meer verkoop van producten uit de directe omgeving. Ook wordt er gedacht aan een verse maaltijdservice (ophalen- en bezorgen), maar ook aan het dirigeren en begeleiden van zorgaanvragen. In het bijzonder bij dorpsbewoners die straks te weinig hulp van de instanties krijgen. In deze kan de Dorpsraad en Bloa signaleren! Gerrit gaat zich evenzo inzetten voor een OV-oplaadpunt.

Momenteel wordt er gespaard voor Kika maar zo’n actie kan ook besteed worden aan dorpsprojecten zoals het huiskamerproject Béjèn. We houden contact.


3. Bestuur BLOA

Mevrouw van Geel geeft aan dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter. Het huiskamerproject Béjèn is na een half jaar al een groot succes te noemen. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Er wordt nu 1 x per week een warme maaltijd georganiseerd, dit op uitdrukkelijk verzoek van de sponsor. De heer Pas nodigt het bestuur uit om vooral te komen praten want zijn winkel kan beslist een rol spelen in een dergelijk concept.

Er is een verzoek geweest om eventueel mensen met een beperking op te vangen. De Dorpsraad is echter van mening dat dit aan het doel van Béjèn voorbij schiet; de Dorpsraad ziet dit als een punt van zorg en benadrukt nog eens de opzet van kleinschaligheid van het Huiskamerproject; voor grotere activiteiten hebben we immers het gemeenschapshuis Iedershuus.

De Dorpsraad bedankt het bestuur voor hun succesverhaal en afgesproken wordt elkaar regelmatig op de hoogte te houden.


4. Schot voor de boeg

 • Brigitta: hoe zit het met Heuveltje Heijmanspark? Bert: wordt geëgaliseerd. Gaat helemaal weg. Regelt gemeente.
 • Ton: bord Regiobankplein is illegaal en dient verwijderd te worden. Ton gaat met de bank in overleg.
 • Cor: heeft Béjèn een AED-kast? Elly van Geel: ja, echter binnenshuis. Bij afwezigheid kan men de sleutel bij de buurman halen. Cor neemt hierover contact op met gemeente of de kast alsnog buiten geplaatst kan worden.
 • Henk: hoe zit het met de kerstverlichting Dorpsstraat? Raijmond: wordt misschien geheel vervangen. Marleen Raijmakers geeft aan nergens van te weten. René: komt opnieuw op agenda. Raijmond informeert naar status.
 • René: contact gehad met Vereniging Kleine Kernen Limburg. VKKL komt op ons verzoek binnenkort uitleg geven over hoe om te gaan met professionalisering en accommodatiebeleid. Etienne: op volgende vergadering komen P.Frey en M.Rijniers zich presenteren.
 • Marleen: na de carnaval worden 2 gedeelten van de Dorpsstraat opengebroken en bekeken. Voorzitter geeft aan dat de secretaris alsnog een mail/brief naar de gemeente dient te sturen waarin de zorg van de Dorpsraad wordt geuit.


5. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.


6. Ingekomen stukken/mededelingen

 • Heidemij Nieuwsbrief.
 • Folder Maaspark Well

 

7. Accommodatiebeleid
De voorzitter legt uit dat een kleine werkgroep van de Dorpsraad bezig is om de bestaande locaties goed te bekijken en of er een mogelijkheid is ze voor het dorp te behouden. De Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden is even op slot gezet, zonder deze werkgroep af te vallen. Veel signalen vanuit het dorp hebben ons gedwongen tot deze stap. Er zijn momenteel gesprekken gaande met architect, beheerders en bestuurders van diverse organisaties.


8. Rondvraag

 • Raijmond van Oijen: op teletekst stond dat er een fietspad komt van Rotterdam naar Maastricht. Henk Hendriks: mij nog niets bekend maar de vraag volgt automatisch: aan welke kant van de Maas? Zal informeren bij de provincie.
 • Rob Arts: hopelijk stemt dorpsraad vergaderingen af op raadsvergaderingen. René: is zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
 • Wim van Geel: Tip! Oranjefonds heeft extra geld ter beschikking. Is reeds bekend bij Dorpsraad.
 • Ton: veel hondepoep in laantje Langstraat-Hogeweg. Mail naar gemeente!
 • Subsidieverzoek kunstwerk Mozaiek naar gemeente verstuurd.
 • Henk: er zijn offertes gevraagd voor bord bomen-donateurs en bord Mat Jacobs. Beide borden worden in Heijmanspark geplaatst.


9. Voorzitter sluit de vergadering.

 

28 januari 2015
Henk Hendriks (notulist)


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: