Verslag vergadering dorpsraad 27-03-2014

Aanwezig:
Brigitta den Boer, Jan Verijdt, Henk Hendriks, Bert Heijligers, Ton Wijers, René Aengenend (vz), Leo van Druten, Raijmond van Oijen (pm), Etienne Rijniers (sec).


Afmelding:

Cor van Ginkel.


Schot voor de boeg / rondvraag

 • Ton: De website van de uitkijktoren is geïntegreerd met de site van afferden-limburg.nl. Dit bespaart 35 euro aan kosten per jaar.
 • Bert: De namen van de families die destijds een boom hebben geplaatst in het Heijmanspark zijn boven water! Het zijn er 42 in totaal. Er is toen een bedrag van 8000,- gulden voor uitgegeven. Henk en Bert maken een plaquette (zoals bij oorlogsmonument) met alle 42 namen erop. Tevens komt in de knikkerkoerier een stukje over de stand van zake.
 • In de speeltuin is een pseudo Acacia boom verdwenen even navragen bij de gemeente hoe dit zit.
 • Brigitta: Op 2 april is er een bijeenkomst voor alle gebruikers van het Iedershuus en de sporthal bij de school (in de oude bieb). Raijmond en Etienne gaan.
 • Jan: Vandaag ben ik met René naar Haren in een klooster geweest. Het ging over hergebruik kerken door Reliplan BV. Het kerkbestuur van Afferden ging niet mee! Het was een interessante bijeenkomst. Er waren o.a. projectontwikkelaars en architecten.
 • René: De speeltuin wordt 4 x jaar door externe gecontroleerd. Door nieuwe regels i.v.m. de veiligheid, zijn de randen langs de zandbak er nu uit! Wat doen we er mee? René vraagt even na bij Dhr Pelzer.


Verslag vergadering 18 februari 2014
Verder geen op- of aanmerkingen. Henk stuurt de uiteindelijke versie naar het secretariaat.


Ingekomen stukken en mededelingen

 • Schutterij Prins Hendrik vraagt een bijdrage voor de receptie i.v.m. het 100 jarig bestaan. Er zit geen begroting bij. Et vraagt dit na bij Wim Erren. Misschien kan de schutterij een beroep doen op het fonds maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank.
 • Oranje Comité aanvraag aankoop pruiken voor pieten. Voorstel vanuit de dorpsraad: 250,00 euro voor ondersteuning.
 • Op 1 april is er van Destion een inloopmiddag Afferdse Heide . Raijmond en Etienne zullen aanwezig zijn.


Oorlogsmonument (stand van zake)
Bert heeft een standaard gemaakt voor het bord dat bij het monument komt te staan. De onthulling vindt plaats op zaterdag 10 mei om 11.30 uur. Dhr Barbiers (de initiatiefnemer) is gevraagd om de handeling te verrichten samen met iemand van het College van B&W. Verder drie leden van de fanfare die evt. de ‘last post’ kunnen spelen. De schutterij zal worden benaderd om evt. een schot af te vuren. Henk zorgt voor de uitnodigingen en het dorpsarchief zal ook aanwezig zijn voor de video opname. Verder ook uitnodigingen naar de pers: Knikkerkoerier, Maas & Niersbode en de website van Afferden.


Financiële verantwoording Gemeente (mededeling)
Voorzitter René legt uit wat de bedoeling is.


Dorpsradenoverleg Bergen 18 maart 2014
Verslag van 18 maart 2014 nog niet binnen notulist was Aijen. Verder zijn hier geen op- of aanmerkingen over.


Professionalisering
We komen hier de volgende keer op terug. Graag al van te voren over nadenken.


Rondvraag

 • Ton over Bleijenbeek: De werkgoep wil meer betrokkenheid en draagvlak vanuit het dorp zien te krijgen. Voorstel om Henk en Ton lid te maken van een club die Bleijenbeek gaan promoten.
 • Brigitta: Had graag een overzicht van alle dorpsraadsleden met daarop: Naam, adres, e-mail, mobiele telefoon.
 • Erg mooie presentatie van GDWAF ziet er dus goed uit!
 • Raijmond: kan er bij het bushokje aan de rijksweg geen fietsenstalling komen net zoals b.v. in Siebengewald. Antw. Er ligt een toezegging van eind 2014 m.b.t.N271.

 

Volgende vergadering is op dinsdag 22 april 2014

Sluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.