Op de ansichtkaart een beeld van Afferden en omgeving in de jaren 60 van de vorige eeuw. Linksboven de Maas ter hoogte van de veerpont.

In de afgelopen honderdvijftig jaar veranderde de Maas van een vrij slingerende rivier in een kanaalachtige waterweg. Bochten werden afgesneden om het water sneller naar zee af te voeren en voor een betere bevaarbaarheid werden stuwen en sluizen gebouwd. Zo ook bij Afferden in 1929.

De oevers werden in de jaren zeventig met steen of grind verstevigd om afkalving van landbouwgrond tegen te gaan. De steile wanden verdwenen en daarmee ook de oeverzwaluwen die daarin hun broedholen maakten. Tot die tijd zag je in het dorp zwaluwennesten onder overstekende dakranden.

Jaren geleden zijn in het kader van het Project Natuurvriendelijke Oevers Maas oeverstroken beschikbaar gesteld om ruimte te maken voor oeverontwikkeling. Hiermee zijn ook in de omgeving van Afferden op sommige plaatsen weer de oorspronkelijke steile wanden teruggekeerd.

image_pdf