Na een aantal presentaties van Destion is het dan eindelijk zover en hebben we een vijftal mensen die het bestuur gaan vormen van deze nieuwe stichting.

Aan de Afferdse Heide worden 14 seniorenwoningen gebouwd en Destion stelt één van deze woningen beschikbaar als "huiskamer", een ontmoetingsplek voor alle ouderen die behoefte hebben om leeftijdsgenoten in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.

Zoals het eruit ziet zal eind april/begin mei de eerste schop de grond in gaan. We staan als stichting nog helemaal aan het begin van dit project, er moet veel gedaan worden, want het huiskamerproject moet per definitie gestalte krijgen van een echte huiskamer waar alle ouderen voor één of meerdere uren terecht kunnen, naar gelang hun behoefte, voor bijvoorbeeld een praatje, een kaartje leggen of een leuk spel spelen.

Naar gelang de bouw vordert zal het bestuur zich inzetten om de accommodatie ingericht te krijgen en daarvoor de komende tijd allerlei stichtingen en sponsoren benaderen en aanschrijven voor subsidie die juist voor dit soort projecten bestemd zijn. Parallel hieraan zullen we ook op zoek gaan en mensen benaderen die zich als vrijwilliger t.z.t. willen inzetten.

Tot zover de eerste ontwikkelingen van het huiskamerproject. We zullen U regelmatig op de hoogte houden zodat we samen de voortgang van het huiskamerproject kunnen volgen.