Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag 14 april is er een H. Mis in de Petruskerk van Bergen. Deze Mis vieren we samen met de drie parochies. Een mooie manier om te laten zien dat we als parochies samen onderweg zijn. Welkom om 19.00 uur.

Goede Vrijdag

Kruisweg

Om 16.00 uur bidden we in de kerk de kruisweg. Er hangen kruiswegstaties langs de muren van de kerk. Die hangen er niet voor niks! Een mooi gebruik is op deze dag om ze te overwegen. Met eigentijdse teksten willen we de kruisweg van Jezus plaatsen in ons eigen leven zodat we ontdekken dat wij ook allemaal wel eens kruisweg moeten lopen. Al die staties zijn herkenbare momenten voor ons. Van harte welkom om hier bij te zijn!

Kruisverering

Een viering die denk ik nog iets minder bekend is, is de viering van de Kruisverering. Deze viering wordt gehouden in het Oratorium van de Petruskerk in Bergen. Deze is te vinden, wanneer u de oprit oploopt tussen de kerk en de pastorie. Daar is een dagkapel waar de viering plaatsvindt. Het kruis wordt voor het altaar neergelegd om te vereren; het lijden van Christus staat centraal. Een ingetogen en mooie viering! Deze is om 19.00 uur.

Paaswake

De plechtigste Mis van het hele jaar. De beginviering van Pasen. Met de nieuwe paaskaars komen we de kerk binnen en vervolgens wordt het vuur uitgedeeld aan de mensen in de kerk. Het vuur van de liefde wordt ons aangereikt en wij hebben de opdracht om deze door te geven. Welkom om de verrijzenis van Christus te vieren! Om 20.00 uur mét muzikale bijdrage van ons kerkkoor!

2e Paasdag

We vieren Pasen, het feest dat Jezus is opgestaan uit de dood. Liefde doet ons opstaan uit ellende en droefheid. Dat mogen we met Pasen bijzonder. 

De H. Mis wordt opgeluisterd door RePeat en is om 11.00 uur!

Moederdag – zondag 8 mei

Bij hopelijk goed weer vieren we de jaarlijkse Mis met Moederdag bij de boskapel. Met medewerking van de gemengde zangvereniging Laetitia en het kinderkoor en vele vrijwilligers! De Mis is om 10.00 uur

H. Missen in de Mariakapel

Om alvast te noteren in uw agenda. In de meimaand vieren we 2 avondmissen op de woensdag en wel op 11 en 25 mei om 19.00 uur. De meimaand is de Mariamaand en de kapel wordt veel bezocht om en kaarsje aan te steken bij Maria. Welkom om deze avondmissen bij te wonen.

image_pdf