Vanaf maandag 25 maart start Rijkswaterstaat met groot onderhoud aan de stuw in de Maas bij Sambeek. De stuw is bijna 100 jaar oud en toe aan een flinke opknapbeurt.

De omvang van de werkzaamheden is groot en kan alleen tijdens de laagwaterperiode worden uitgevoerd. Daarom kiest Rijkswaterstaat ervoor om het onderhoud op te delen in twee fases. De eerste fase begint nu en duurt tot begin oktober. Daarbij wordt de westelijke stuwopening aangepakt. De volgende fase wordt in het jaar 2026 tijdens de volgende laagwaterperiode uitgevoerd. Dan is de oostelijke stuwopening aan de beurt. 

Bouwput

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, wordt de westelijke stuwopening drooggezet. Dat betekent dat de aannemer, Mourik Infra, een soort badkuip rond de stuwopening bouwt waar het water uit wordt gepompt. Op die manier ontstaat een bouwput op de bodem van de Maas waar we droog en veilig kunnen werken. 

Ter plekke, in de bouwput, inspecteert de aannemer de staat van de vloer van de stuw en de pijlers. Alle beschadigingen aan het beton worden hersteld en lekkages worden afgedicht. Tevens worden de hele aandrijving en de schuiven die het water reguleren, vervangen. 

Demontage bedieningsbrug

Ook de bedieningsbrug boven de stuw krijgt groot onderhoud. Dat gebeurt op een productielocatie. De bedieningsbrug wordt gedemonteerd en in losse onderdelen naar die locatie gebracht voor het uitvoeren van reparaties en conservatie. 

In september plaatsen we de bedieningsbrug en de nieuwe schuiven weer terug. Ook alle nieuwe technische installaties waarmee de stuw wordt bediend installeren we. Als laatste wordt de badkuip weer gedemonteerd. De planning is dat begin oktober de westelijke stuw weer klaar is voor de toekomst en in gebruik wordt genomen. 

Bouwkeet ‘op palen’

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren richten we een bouwlocatie in. Die komt aan de oostkant van de Maas. De bouwketen plaatsen we op een verhoogde stellage, zodat ze bij hoogwater kunnen blijven staan.

Bron: RijkswaterstaatGerelateerde berichten

image_pdf