Afscheid vanuit de parochie

De parochiefederatie Afferden / Bergen / Siebengewald wil graag van betekenis zijn voor mensen, op een gelovige manier maar zeker ook op een menselijke manier!

De pastoor van deze drie parochies, Rick Blom, is graag bereid om een dienst te verzorgen voor uw dierbare. In samenwerking met de parochiemedewerkers!

Wat is er allemaal mogelijk?

De mogelijkheden qua viering:

 • Een H. Mis
  Een H. Mis betekent dat de pastoor gebeden uitspreekt, dat er voorgelezen wordt uit de bijbel en dat de H. Hostie wordt uitgereikt. Dit is de meest klassieke vorm van een uitvaartdienst. De H. Mis kent een vaste opbouw maar er is altijd ruimte voor eigen inbreng.
 • Een gebedsdienst
  Bij een gebedsdienst worden er net zoals bij een H. Mis gebeden uitgesproken en wordt er voorgelezen uit de bijbel, maar in overleg is veel bespreekbaar. Er wordt doorgaans geen H. Hostie uitgereikt. Bij een gebedsdienst is er meer ruimte voor eigen invulling dan bij een H. Mis.
 • Avondwake
  Elke parochie heeft een aantal vrijwilligers die een avondwake willen verzorgen. In overleg met de familie houden zij een dienst van gebed, rituelen en lezingen/gedichten. Meestal vindt er een avondwake plaats in de kerk en de dag erna een uitvaart in kerk, kapel of crematorium.

Waar vinden vieringen plaats:

 • In de parochiekerk
  Er kan gekozen worden voor de parochiekerk van Afferden, Bergen of Siebengewald voor een H. Mis, gebedsdienst of avondwake.
 • In de kapel
  Naast de parochiekerken kan er ook gekozen worden voor de Mariakapel (Afferden) of de kapellen van Aijen en Heukelom (Bergen) voor een H. Mis, gebedsdienst of avondwake.
 • In het crematorium
  Er kan een gebedsdienst gehouden worden in een crematorium.
 • Andere plaats
  Niet heel gebruikelijk, maar in overleg kan er altijd gekeken worden of er een H. Mis/gebedsdienst plaats kan vinden op een andere locatie. Voorkeur blijft een kerk/kapel die in principe bedoeld zijn voor kerkelijke uitvaarten.

Muzikale invulling:

 • Kerkkoor
  Iedere parochie heeft een eigen kerkkoor dat repertoire heeft om een uitvaartmis/dienst te verzorgen.
 • Solisten en (instrumentale) muziekgezelschappen
  Elke parochie kent een eigen aantal musici die benaderd kunnen worden. Eigen muzikale invulling is ook mogelijk.
 • Elektronische muziek
  Het afspelen van muziek via bijv. CD, USB, MP3, Spotify is mogelijk, maar dat ligt aan de locatie waar de uitvaart plaatsvindt. Wanneer de uitvaart gehouden wordt in kerk of kapel geven we de voorkeur aan live-muziek, zeker bij een H. Mis, maar een combinatie is ook mogelijk. In het crematorium is (bijna) altijd elektronische muziek, maar dit gaat dan ook in overleg met de medewerkers van het crematorium.
 • Muziek is natuurlijk niet verplicht
  Het komt soms ook voor dat de familie kiest voor een uitvaart in alle eenvoud.

Combinatie van vieren:

 • Avondwake
  Er kan gekozen worden voor alleen een avondwake die door de parochie wordt verzorgd. De dag erna vindt dan de begrafenis of crematie plaats.
 • Avondwake en H. Mis/gebedsdienst
  Wanneer er een avondwake heeft plaatsgevonden kan er de volgende dag gekozen worden voor een H. Mis of gebedsdienst.

Begrafenis en crematie:

 • Begrafenis
  Wanneer er een H. Mis of een gebedsdienst heeft plaatsgevonden, kan er gekozen worden voor een begrafenis. Dat kan zijn op een kerkelijke of op een gemeentelijke begraafplaats. Alle drie de parochies hebben een eigen begraafplaats. De pastoor kan, naar wens, na de H. Mis of gebedsdienst mee naar de begraafplaats gaan voor een laatste gebed en zegening. Het is ook mogelijk de pastoor te vragen bij een begrafenis te zijn wanneer er van tevoren geen H. Mis of gebedsdienst heeft plaatsgevonden.
 • Crematie
  Naast de mogelijkheid dat de pastoor een gebedsdienst kan houden in een crematorium is het ook mogelijk de pastoor mee te vragen naar een crematorium, na een H. Mis of gebedsdienst, om een laatste gebed en zegening uit te spreken.

Allerheiligen/Allerzielen rond 1-2 november

In elke parochie wordt rond Allerheiligen/Allerzielen een H. Mis of gebedsdienst gehouden. Van elke overledene van het afgelopen jaar wordt de naam genoemd en een kaarsje aangestoken. Na elke Allerzielenviering wordt in de betreffende parochie de graven gezegend.

Aandenken van de parochie

 • Afferden
  Van elke overledene wordt op een blauw schildje én op een gedachteniskaars de naam geschreven. Deze worden in de kerk bewaard en aan de familie overhandigd tijdens de jaarlijkse Allerzielenviering.
 • Bergen
  Van elke overledene wordt op een houten kruisje de naam geschreven. Deze worden in de kerk bewaard in de gedachteniskapel en de bedoeling is dat deze daar blijven hangen.
 • Siebengewald
  Van elke overledene wordt op een ‘Bienderke’ (blauw schildje) de naam geschreven. Deze worden in de kerk bewaard en aan de familie overhandigd tijdens de jaarlijkse Allerzielenviering.

De parochie wil aan álle gestorvenen een aandenken aanbieden!

Aan iedereen die gestorven is wil de parochie een aandenken aanbieden: het blauwe schildje. Ook als iemand geen kerkelijke uitvaart heeft gehad. Maar met een zekere ‘voorwaarde’ dat er wordt deelgenomen aan de Allerzielenviering van de parochie.

Opbaring

Elke parochie biedt de mogelijkheid om de overledene op te baren. Dit gebeurt in de toren bij de parochiekerk. Dit is inclusief koeling en glasplaat. De familie krijgt een sleutel zodat ze, wanneer ze maar willen, er naar toe kunnen gaan.

Wat is er verder nog mogelijk?

Nadat er een uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit de parochie, op welke wijze dan ook, is er een mogelijkheid om Missen te laten lezen voor de overledene. Dit kan na de uitvaart, ongeveer 6 weken (6-wekendienst), bij een verjaardag, trouwdag etc. en na een jaar (jaardienst). We steken dan voor elke intentie die genoemd wordt een kaarsje aan. Ook als er geen uitvaart heeft plaatsgevonden via de parochie, is het mogelijk om een Mis te laten lezen en daarin het blauw schildje een plaats te geven in de kerk!