Afferden Samen Beter

2e Dorpsavond Afferden Samen Beter bij KUBBUS!!!


woensdag 23 januari 2019
Tijd: 19:30 - 22:00 uur
Plaats: Kubbus Partycentrum, Dorpsstraat 42, Afferden

Afferden Samen Beter organiseert i.s.m. Bergen Beweegt Natuurlijk en KRAKE/HAN een (vervolg)dorpsavond, waarin o.a. alle ideeën en wensen, vanuit de verschillende leeftijdsgroepen, uit de dorpsdagboeken zullen worden gepresenteerd. Via een interactief gedeelte van de avond gaan we samen bepalen welke ideeën en wensen er worden opgepakt en door wie. Ook worden de ideeën uit de workshop voor jongeren ‘Wat vind jij?!’ door de jongeren zelf gepresenteerd.


FacebooktwitterFacebooktwitter

OPROEP INLEVEREN DORPSDAGBOEKEN

Het is zover……..we gaan de dagboeken bekijken, analyseren en bundelen voor een presentatie op de 2e Dorpsavond op 23 januari 2019. Graag de dagboeken nog deze week inleveren bij: Riet van Ginkel Langstraat 3 Tel 532056 Brigitta den Boer Dorpsstraat…

>>23 januari 2019<< DORPSAVOND van Afferden Samen Beter

VERVOLG DORPSAVOND  Afferden Samen Beter 23 januari 2019 Goed nieuws: de dorpsdagboeken kunnen langer blijven reizen door Afferden. =======VERTEL VERDER============VERTEL VERDER============VERTEL VERDER========== De dorpsdagboeken zijn sinds de eerste helft van september in totaal al meer dan 100 keer doorgegeven aan…

We gaan dorpsdagboeken aan elkaar doorgeven


DORPSDAGBOEKEN VOOR DE TOEKOMST VAN AFFERDEN

**Vanaf begin september gaan er in Afferden 20 dorpsdagboeken rondreizen**

Met deze doorgeefdorpsdagboeken wil Afferden Samen Beter op een creatieve manier ideeën voor de toekomst van ons dorp ophalen. De dorpsdagboeken worden verspreid onder de mensen in het dorp, in verschillende leeftijdsgroepen. Degene die een dagboek in handen krijgt heeft twee dagen de tijd om een pagina van dit dagboek te vullen met dromen, wensen en ideeën om het prettig wonen en leven in Afferden nog verder te verbeteren. Als diegene klaar is met het invullen, wordt het dagboek doorgegeven aan een volgend persoon. Zo ontstaat er een schat aan informatie/ideeën, die we samen kunnen oppakken en vormgeven. Denk je alvast na over een goed idee?

Er worden twee varianten verspreid voor 30 personen per dagboek:

  • 10 dagboeken met centrale vraag: wat maakt het prettig wonen/leven in Afferden.
  • 10 dagboeken met specifieke vraag over de toekomst van gezondheidszorg in Afferden

De persoonlijke dromen, wensen en ideeën uit de dorpsdagboeken worden eind oktober gesorteerd, gebundeld en gedeeld met het dorp op de dorpsavond in november.

Het idee van de dorpsdagboeken is afgekeken van America. Daar hebben een aantal jaar geleden ook dorpsdagboeken gecirculeerd met als resultaat actieve werkgroepen, die concreet met opgehaalde ideeën aan de slag zijn gegaan. We hopen met ons initiatief dat dit voor Afferden ook gaat lukken. Afferden Samen Beter houdt bij waar de dagboeken zich bevinden. Zo raakt er niets kwijt. Bij vragen over de dorpsdagboeken: mail ons gerust op afferdensamenbeter@gmail.com

Realisatie van de dorpsdagboeken uit het dorpsbudget van Dorpsraad Afferden.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Jongeren in Afferden krijgen een stem

Afferden (gemeente Bergen) is het vierde Nederlandse dorp dat zich aansluit bij KRAKE Family Community. Jongeren uit Afferden gaan in een tweetal workshops aangeven wat zij van hun dorp vinden en wat hun wensen en ideeën zijn voor de toekomst van het dorp.

Afferden (gemeente Bergen) is bekend met het KRAKE project (HAN) door de samenwerking met de Care Community. De Care Community heeft een enquête uitgezet in het dorp. Resultaten uit deze enquête zijn besproken tijdens een dorpsbijenkomst op 7 februari. In deze bijeenkomst kwam de vraag naar voren: hoe kunnen wij jongeren betrekken bij ons dorp? Door deze vraag en de deelname aan een KRAKE Community, was de link met de Family Community snel gemaakt.

Na een enthousiast kennismakingsgesprek was het meteen duidelijk: Family Community Afferden is een feit. Met de vragen ‘Hoe krijgen jongeren in Afferden een stem?’ en ‘Hoe kunnen we ze betrekken bij het dorp?’ gaan jongeren en vrijwilligers uit het dorp komend jaar aan de slag. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van de Family Community: bijdragen aan een kindervriendelijke(r) omgeving door kinderen en jongeren uit het dorp te horen, ze mee te laten denken, doen en waar kan beslissen over voor hen belangrijke thema’s.

In april heeft er een vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden waar de workshops werden besproken en vormgegeven naar de wensen van Afferden. Na de zomervakantie start het dorp met de workshops. Hieruit ontstaan actie- ideeën waarmee jongeren zelf, ondersteund door vrijwilligers aan de slag gaan in het dorp.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Nieuwsbrief Afferden Samen Beter april 2018

De nieuwsbrief (april 2018) van werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ staat nu online.
Je kunt deze hier downloaden.

In deze nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen.

De werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ heeft als doelen:

  • Het bevorderen van leefbaarheid/kwaliteit
  • Stimuleren van samenwerking en zelfmanagement (je eigen koers kiezen in sterkte, interesses, waarden en ambities)
  • Toekomstbestendig maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
  • Verbinding onderling in het dorp vergroten
  • Bevorderen van Positieve Gezondheid
FacebooktwitterFacebooktwitter

Resultaten enquête Werkgroep Afferden Samen Beter uit 2017 online

Inmiddels heeft de werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ ook een plekje gekregen op onze website. De pagina’s worden binnenkort verder gevuld met informatie. Je vindt de link naar de pagina’s bovenin het menu.In 2017 heeft ieder huishouden in Afferden mee kunnen doen aan een enquête over o.a. gezondheid, woonsituatie, voorzieningen en leefbaarheid. Deze enquête werd uitgevoerd door medewerkers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

De uitslag kan je hier nalezen/downloaden (pdf)

FacebooktwitterFacebooktwitter