Komend carnaval geen nieuwe prinsen en grote evenementen

De huidige omstandigheden en de inschatting die de zes carnavalsverenigingen gezamenlijk gemaakt hebben omtrent de huidige corona maatregelen en nabije toekomst, heeft ze doen besluiten om dit jaar geen nieuwe prinsen uit te verkiezen omdat ze handelend naar de realiteit van vandaag en de komende maanden niemand een waardig prinsenjaar kunnen aanbieden. Overvolle zalen, hossende mensen en felicitaties tijdens de recepties, het kan nu even niet. 

In verband met het naderende carnavalsseizoen, hebben de carnavalsverenigingen samen met de gemeente in een goed en constructief overleg de lijnen uitgezet voor het komende seizoen. 

Geen carnaval was voor alle verenigingen geen optie, net zoals Kerstmis en ‘oud op nieuw’ zal er ook carnaval gevierd gaan worden. Natuurlijk in een andere setting, ons houdend aan de op dat moment geldende maatregelen en mogelijkheden zullen er in onderling overleg, in samenspraak met de gemeente zoveel mogelijk activiteiten ontplooid worden. Sommige activiteiten zullen niet plaatsvinden, andere activiteiten zullen anders vormgegeven worden. Misschien komen er wel nieuwe activiteiten op de kalender, alle mogelijkheden zullen tegen het licht gehouden worden met verantwoordelijkheid naar en respect voor, de corona maatregelen. 

Voor onze jeugd en senioren gelden afwijkende maatregelen, deze zullen met betrokken verenigingen of commissies worden doorlopen samen met de gemeente. Hierover is nu nog geen éénduidig antwoord gereed, maar zal ook niet al te lang op zich laten wachten. 

In vele plaatsen horen we verschillende beslissingen over het laten trekken van de optocht. Hierover zal nu nog geen definitieve beslissing over gemaakt worden. In de 2e helft van december zullen maatregelen en mogelijkheden opnieuw afgewogen worden en weloverwogen besluiten genomen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.