Niet alle stoelen waren donderdagavond 17 september bezet tijdens de vierde dorpsavond van Afferden Samen Beter in gemeenschapshuis Iedershuus in Afferden. Op deze avond werden de bezoekers bijgepraat over de actuele stand van zaken rond de uitbreiding van sportaccommodatie De Alverman, de komst van een multifunctioneel gezondheidscentrum op locatie Iedershuus en de voortgang in de ontwikkeling van Steunpunt Offere. Tevens gaf de tot een vereniging omgevormde Afferden Samen Beter een inkijkje in hun plannen die moeten leiden tot een ’toekomstbestendig en zelfredzaam Offere’.

Tijdens deze vierde dorpsavond die vanwege de gevolgen van het coronavirus enige maanden was uitgesteld, bleek snel dat er nog veel onduidelijk is. Zo is nog steeds niet bekend wanneer begonnen mag worden met de uitbreiding van De Alverman op het sportpark en wanneer de schop de grond in gaat voor het nieuwe gezondheidscentrum op de plek van Iedershuus. Ondanks dat de gemeente in principe de toezegging heeft gedaan 595.000 euro beschikbaar te stellen voor uitbreiding van De Alverman is mede als gevolg van corona de fondsenwerving pas laat op gang gekomen. Een extra handicap is de ontwikkeling van de bouwkosten van Alverman 2.0. De afgelopen tijd zijn de kosten met 10% opgelopen. Dat betekent dat de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA) met de aannemer aan de slag moet om een gat van zo’n 70.000 euro weg te poetsen dan wel te verminderen. Harrie Honig van de projectgroep Uitvoering Bouw Alverman maakt duidelijk dat samen met de aannemer gekeken wordt naar een goedkopere uitvoering van de plannen. Een andere tegenvaller is de vermindering van de kantine-inkomsten als gevolg van het wegvallen van het eerste elftal van HRC wat ongetwijfeld een negatieve invloed zal hebben op de jaarlijkse exploitatierekening. Arno Broekman van de WAA blijft onverminderd optimistisch en is er van overtuigd dat we samen deze problemen zullen oplossen om Alverman 2.0 te realiseren. “In het uiterste geval door het afsluiten van een lening.”

Inmiddels drijft de onduidelijkheid over de bouw van het nieuwe multifunctionele gezondheidscentrum op de plek van Iedershuus de huisartsen van ‘Huisartsenpraktijk Afferden’ tot wanhoop. “In 2014 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw gezondheidscentrum omdat we uit ons jasje waren gegroeid. Inmiddels zijn we zes jaar verder en staat het water ons aan de lippen, nee het water stijgt ons boven het hoofd”, zegt huisarts Saskia Benthem. “We zijn echter afhankelijk van de gemeente. Die is eigenaar van de grond.” Wellicht dat de bouw van het nieuwe multifunctionele gezondheidscentrum op de plek van Iedershuus snel van start kan gaan nu de grootste gebruiker biljartclub ABC ’t Töpke in Siebengewald onderdak heeft gevonden. Als de overige gebruikers tijdelijk elders ondergebracht worden totdat Alverman 2.0 is gerealiseerd, moet de gemeente Bergen toch snel duidelijkheid kunnen geven over wanneer de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum kan beginnen. De tekeningen van het nieuwe gezondheidscentrum die donderdagavond gepresenteerd werden, laten twee schuurachtige gebouwen zien onderling verbonden door een glazen ontvangst- en entreeruimte. Volgens Benthem een duurzaam en markant gebouw dat past bij het dorpse karakter van Afferden. Belangrijk is ook de ligging in het groene Heijmanspark in verband met de groene belevenis en de beweegmogelijkheden die in het park mogelijk zijn.

Wat intussen wel van de grond is gekomen is Steunpunt Offere, een samenwerkingsinitiatief van Afferden Samen Beter, Huiskamer Béjèn, de KBO en Huisartsenpraktijk Afferden. Dit initiatief is in het leven geroepen om hulpaanvragen van bewoners en het aanbod aan hulp bij elkaar te brengen. Onder invloed van corona is dit steunpunt als telefoondienst snel uit de grond gestampt en tijdelijk ondergebracht bij Huiskamer Béjèn. De verwachting is dat Steunpunt Offere naast de huisartsenpraktijk en andere medisch gerelateerde disciplines op termijn onderdak zal vinden in het nog te bouwen gezondheidscentrum. Dit initiatief van Afferden Samen Beter werd weliswaar snel en met veel vrijwilligers opgezet, maar continuïteit en coördinatie in het begeleiden van de aanvragen is een grote opgave. Bovendien wil Steunpunt Offere ook proberen goed aan te sluiten bij de (toekomstige) wens van de huisartsen om niet-medische hulpvragen vanuit de huisartsenpraktijk, indien gewenst, op te pakken. Het is een grote uitdaging om continuïteit, samenwerking, coördinatie en terugkoppeling in het begeleiden van de aanvragen goed te gaan regelen. “In de nieuwe opzet gaat de telefoondienst per 1 november met vijf vrijwilligers aan de slag”, vertelt coördinator Peter Sanders. “In verband met de continuïteit nemen zij elk een week voor hun rekening.”

Verder is het aantrekken van dorpsondersteuners waar Afferden Samen Beter eerder op inzette, vooralsnog losgelaten. ‘Daar is het nu nog te vroeg voor”, maakt Brigitta den Boer van Afferden Samen Beter duidelijk. “Door gewoon te gaan beginnen en allemaal de vinger aan de pols te houden gaan we samen uitvinden of we Steunpunt Offere optimaal kunnen laten functioneren….. al doende leert men.”

Daarnaast is Afferden Samen Beter in de zoektocht naar een toekomstbestendig en zelfredzaam Afferden samen met de gemeente een overleg opgestart over de herinrichting van het Heijmanspark, oriënteren zij zich op een eigen website en staat bijvoorbeeld eind volgend jaar een kunstroute op het programma. Ook staat een laagdrempelig ontmoetingsplek in het toekomstige gezondheidscentrum op de wensenlijst en wordt er gewerkt aan de oprichting van een dorpsfonds. Over geld gesproken, iedereen die Afferden Samen Beter wil ondersteunen kan lid van deze vereniging worden door 5 euro te storten op rek.nr. NL19 RBRB 0787 7086 58 onder vermelding van lidmaatschap ASB 2020.

Tot slot vindt er bij voldoende belangstelling (minimaal 25 personen) op 22 september nog een tweede dorpsavond in Iedershuus plaats. Aanmelden daarvoor kan bij info@afferdensamenbeter.nl

image_pdf