‘Afferden Samen Beter’ voor wie? waarom? hoe? en wat?

Voor wie is Afferden Samen Beter in het leven geroepen? Wat was de aanleiding?

 • Voor alle inwoners van Afferden, na kennisname van de te verwachten grote impact van krimp en dubbele vergrijzing op de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap en de urgentie hierop tijdig te acteren.

Waarom wil Afferden Samen Beter iets ondernemen?

 • Wij geloven erin dat Positieve Gezondheid kan bijdragen om de inwoners van Afferden te stimuleren en helpen de eigen regie van het dorp samen op te kunnen pakken met als doel een duurzame leefbare gemeenschap te creëren.
 • Wij geloven erin dat, als wij inwoners in hun kracht helpen te zetten, de verantwoordelijkheid om onderlinge betrokkenheid te tonen, de bereidheid om een eigen steentje bij te dragen, het durven stellen van hulpvragen en het daarop acteren gemeengoed gaat worden in onze dorpsgemeenschap.
 • Wij geloven erin dat met de ‘inwoners centraal in eigen regie’ en het doorbreken van ‘in-schotten-denken’ in veel gevallen de oplossingen sneller kunnen en dichterbij zijn: korte lijnen.

Hoe wil Afferden Samen Beter dat aanpakken?
Proces, Strategie, Toegevoegde Waarde?
(vanuit nog nader te bepalen juridische vorm, die aansluit bij onze visie)*

 • Allereerst leden werven/overtuigen van onze missie en het belang van medezeggenschap.
 • De ‘spin-in-het-web’ rol aanhouden.
 • Bewustwording om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen bij de inwoners actief stimuleren.
 • Regelmatig de inwoners van Afferden informeren via dorpsblad en media.
 • Een duurzame implementatie van o.a. een dorpsfonds en een steunpunt/dorpsondersteuner.
 • Eigen regie van, voor en door de inwoners d.m.v. medezeggenschap verankeren dus van onderaf aanpakken.
 • Nauwe samenwerking met burgers, zorginstanties, gemeente, onderzoekinstellingen stimuleren/bewaken.
 • Kritisch toezien en aandringen op de mogelijke implementatie van uitkomsten van projecten ‘Samen op weg naar een nieuw zorglandschap’ en ‘Juiste Zorg Op Juiste Plek’, waar Afferden Samen Beter aan deelneemt.

WAT heeft Afferden Samen Beter te bieden? Welk resultaat?

 • Oprichten ‘steunpunt Offere’ in Huiskamer Béjèn in nauwe samenwerking met ‘Naoberschap Bergen’, Béjèn en haar vrijwilligers in Afferden.
 • Toezien op coachen van de vrijwilligers.
 • In Afferden het concept ‘Welzijn op Recept’ mede vorm geven.
 • Oprichten Dorpsfonds, waar de inwoners/leden via medezeggenschap in de besteding mogen medebepalen.**
 • Mogelijkheid onderzoeken aanstellen van een Dorpsondersteuner.
 • Ondersteuning bij onderzoek oprichten Dorpswinkel.
 • Stimuleren/ondersteunen van de overige werkgroepen (50-Dagenplan).
 • Het park/de natuur inzetten en benutten in het kader van Positieve Gezondheid.

Kansen:

 • KNMH (Heidemaatschappij) advies kiezen juridische vorm.
 • KNHM (Heidemaatschappij) ondersteuning Project opstarten Dorpswinkel.
 • VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) advies kiezen juridische vorm.
 • PilotMonitoring ‘Welzijn-op-Recept’
 • Kennis-en innovatie agenda 2020-2023 Pilot GROZzerdammers.
 • Pilot opstarten ‘Steunpunt Offere’ in nauwe samenwerking met Naoberschap Bergen, Béjèn en haar vrijwilligers in Afferden.*
 • Burgerkracht hulp bij coaching vrijwilligers voor ‘Steunpunt Offere’.
 • Noaberzorg hulp/advies bij oprichten ‘Steunpunt Offere’.
 • Healthy Landscapes <> Positieve Gezondheid.
 • Vermaatschappelijking van landschap/natuur (Van Vollenhove) CoöperatiePartic. Grondeigenaren NP Maasduinen.
 • Lokale Fondsen.
 • Nederland Zorgt Voor Elkaar, advies kiezen juridische vorm.
 • Right to Challenge (pilot?) zelf samen de zorg regelen in Afferden.

*
Streven: jan 2020
(ondersteund vanuit subsidie “Samen Op Weg Naar Nieuw Zorglandschap” (prov Limburg) en Juiste Zorg op Juiste Plek. ZOnMW: ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO.(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

**
Streven: april 2020


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: