Dit is er besproken op de 2e ledenvergadering van Afferden Samen Beter

In de zomermaanden hebben we de dorpsdagboeken nog eens kritisch bekeken en hebben daar wensen/ideeën uit verzameld die heel vaak en vanuit verschillende leeftijdsgroepen werden benoemd.
Hieruit zijn gekozen:

  • Welkomstpakketjes voor nieuwe inwoners van Afferden
  • Dorpsboek Offere
  • Respijtzorg
  • Gezamenlijkheid vergroten via Offere Mien Offere

Al deze onderwerpen werden omarmd en uitgebreid toegelicht.

Er werd bijgepraat over de stand van zaken van de verschillende lopende projecten zoals de herinrichting van het Heijmanspark, waar nu een basisontwerp voor is gemaakt. Het plan wordt nog voorgelegd aan alle stakeholders en zal later ook aan het dorp gepresenteerd worden.

En net zoals alle verenigingen buigen wij ons over de vraag hoe we aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) kunnen voldoen. Met name moet bepaald zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld.

Na de pauze hield Toon Kerkhoff een levendige presentatie over de bijzondere Anna Paulownabomen die op zijn erf groeien. Deze bomen zijn voor velen onbekend en beslist de moeite waard om eens te gaan kijken bij Toon…. Je gelooft je ogen niet als je het blad van een nieuwe spruit (ongeveer 5 maanden oud) van deze unieke boom ziet: het blad kan wel 80 cm worden!

Verder hopen wij dat we via ‘Kern met Pit’ en ‘RaboClubsupport’ wat financiële bijdragen krijgen voor de mooie plannen die er liggen.

Ook werd het belang van draagvlak besproken; zeker bij fondsenwerving is het aantal leden leidend (er zijn nu 48 mensen lid van Afferden Samen Beter)…… dus hoe meer leden hoe groter de kans op financiën.

We zouden graag, als de coronaregels het toe gaan laten, ons “oude” plan oppakken en de straat op, de buurt in etc om mensen erbij te vragen…. voor morele steun, passieve ondersteuning, actieve ondersteuning… wat je maar wilt en wat bij je past.

De studenten van de HAN zijn bezig het dorp in kaart te brengen en zijn activiteiten aan het bedenken. Voor mensen die vragen hebben of in gesprek willen gaan met Rob Schrijvers (docent) of de studenten van de HAN: zij zijn iedere donderdag aanwezig in De Pruuver (zij-ingang). Ook kun je je vraag mailen naar info@afferdensamenbeter.nl en dan zorgen wij dat de vraag bij de studenten komt.

Onze volgende ledenvergadering zal in het voorjaar ’22 zijn

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.