Bericht van Dorpsraad: Dijken en insecten

Blij verrast te vernemen dat het Waterschap besloten heeft het dijkvlak langs de Rijksweg in te zaaien met een kruidenmengsel. Jarenlang heb ik als vertegenwoordiger van de Dorpsraad en Staatsbosbeheer hierover meerdere discussies gevoerd waarin het Waterschap steeds weer aangaf dat het beleid was dat de nieuwe dijken alleen maar ingezaaid werden met een speciaal grasmengsel. Kruiden zouden het dijkoppervlak verzwakken hetgeen ik altijd bestreden heb. Maar ik was (en meerdere met mij) een roepende in de woestijn en onze mening werd ‘aan de dijk’ gezet. Gelukkig is het tij bij het Waterschap gekeerd. Helaas is de reden minder leuk.

Deze maatregelen worden genomen ten behoeve van de hard achteruit hollende insectenstand. De laatste jaren zijn zo’n 70 procent van onze insecten verdwenen. Gelukkig gaat de overheid nu eindelijk ingrijpen want dit is echt alarmerend. De insecten zijn momenteel de zwakste schakel in het ecosysteem. Ze zitten onder in de voedselketen maar hun verdwijnen zal uiteindelijk grote gevolgen hebben voor diegenen die in de top zitten: wij dus! Denk alleen maar aan de gevolgen voor landbouw en de gehele voedselindustrie.

We maken ons druk over het klimaat maar in tegenstelling tot het klimaat kunnen we hier heel veel aan doen!!!

De meesten van u weten nog wel dat als je ongeveer 20 jaar geleden een eindje met de auto had gereden de autoruit en de grille vol zat met dode insecten. In een willekeurige tuin gonsde het nog van de hommels en bijen, je zag nog wolken vlinders rond bloeiende struiken fladderen!

In die tijd waren onze weiden nog bont van de bloemen, een eldorado voor de insecten. Nu worden ze ingezaaid met snelgroeiende grassen waarin geen plaats is voor andere planten!!! Hoe het ook kan kun je zien in de weitjes (langs de Rijksweg) van zorgboerderij De Vlammert in Nieuw-Bergen,

Toch kunnen wij er met z’n allen veel aan doen, niet alleen de overheid en de agrariërs! Plant eens wat meer nectarplanten in uw tuin; je kunt op internet vinden welke soorten geschikt zijn voor bijen en vlinders. In hun kielzog zullen ook de vele andere soorten komen zoals de prachtige zweefvliegen, kevers, motjes, enzovoort. En zij trekken op hun beurt weer vogels en andere soorten aan.

Hopelijk gaan de overheden er veel strenger op toezien dat particulieren (zoals langs de Rijksweg) niet langer illegaal de bermen maaien. Op deze manier wordt de noord-zuid migratieroute van de insecten onderbroken en creëren we een oase-landschap.

Het wordt ook tijd dat de overheden het goede voorbeeld gaan geven: het groenbeleid moet totaal op de schop! Het is allemaal veel te steriel. Er zijn nog zoveel bermen, parken en plantsoenen die ingezaaid kunnen worden!

Laten we hopen dat de vele bijzondere soorten van de oude dijk weer terugkomen zoals de Wilde Marjolein en de zeldzame Vogelmelk. Het interessante van een dijk is het gradiënt met bovenaan de droog minnende soorten zoals Muurpeper en onderaan de vochtminnende zoals Klein Hoefblad en daartussen kan menig soort zijn eigen niche vinden.

Ter afsluiting zou ik tegen iedereen willen zeggen, ga eens op je knieën zitten en kijk eens naar de schoonheid van zo’n ‘onkruidje’, zo onvoorstelbaar mooi, hoe klein dat ie ook is.

In dat kleine zit het grote verborgen!

 

Namens de Dorpsraad Afferden

Henk Hendriks


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif