In de jaren 60 van de vorige eeuw speelt het Katholieke geloof nog een grote rol in onze gemeenschap. Veelal zonder uitzondering doen alle kinderen de Eerste Communie zoals hier op de foto. Ze hebben zich verzameld bij het toenmalige Jeugdhuis aan de Dorpsstraat. Dit gemeenschapshuis is enkele jaren eerder in november 1960 officieel geopend en door bisschop Moors ingezegend.Achter de kinderen staan enkele leerkrachten en het hoofd van de jongensschool meester De Valk. Hij is van 1961 tot 1 januari 1967 hoofd geweest.