OPROEP: WIL JIJ MEEDENKEN OVER DE HERINRICHTING VAN ONS HEIJMANSPARK?

Zoals bekend is er een basis gelegd van wensen en ideeën over het park via dorpsdagboeken, tafelgesprekken en dorpsavonden. Wij zijn op korte termijn op zoek naar mensen die actief mee willen denken over de herinrichting van het park. Wil jij, als aanspreekpunt van aanwonenden aan het park en andere inwoners, in dit voorstadium als Sleutelfiguur/Stakeholder (met als vertegenwoordiger Ilja Koenen) optreden, aarzel dan niet om je aan te melden!

DOEL: Alle stakeholders (zie verderop) schetsen ieder hun plan en hier proberen we dan samen een Masterplan uit te ontwikkelen. In een later stadium wordt dit Masterplan afgestemd met alle inwoners en zijn we benieuwd naar actuele input en feedback. Wil je graag ideeën uitwisselen in deze eerste stakeholdersronde, bedoeld voor aanwonenden van het park en inwoners die graag nu al mee willen denken, dan kun je je aanmelden bij info@afferdensamenbeter.nl

STAPPENPLAN: WELKE STAPPEN ZIJN ER NODIG OM MET DE HERINRICHTING VAN ONS HEIJMANSPARK TE KUNNEN BEGINNEN?

1. Stakeholders benaderen en vragen de ideeen van hun achterban te inventariseren en op papier te zetten: Gezondheidscentrum, Basisschool, Dorpsraad, Vertegenwoordiging van aanwoners Heijmanspark, Huiskamer Béjèn, Jongeren (oa input via Bergen Beweegt Natuurlijk), Hoofdgebruikers Kiosk, Gemeente Bergen,  Afferden Samen Beter.

2. Gesprekken met alle Stakeholders

3. Masterplan opstellen vanuit deze aangedragen voorstellen

4. Masterplan bespreken en aanvullen met actuele input van inwoners het liefst in een bijeenkomst ……..als de coronaregels het weer toelaten.

WAT IS EEN MASTERPLAN?

Een Masterplan is een Basisstruktuur voor het park die Schoon, Heel en Veilig is, met hierin zgn “witte vlekken”, waar stakeholders en/of inwoners de mogelijkheid hebben om een initiatief in eigen beheer te laten landen.

Afferden Samen Beter steunt initiatieven en probeert hiervoor geld te binnen te halen. Belangrijke voorwaarde hierbij zullen draagvlak en beheerafspraken zijn.

image_pdf