Verslag vergadering dorpsraad 12-11-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Afwezig:
Frans Theunissen

Opening online vergadering

Digitaal dorpsradenoverleg gemeente Bergen d.d. 2 november 2020 (René)
Op initiatief van de Dorpsraad Afferden heeft er een (digitaal) dorpsradenoverleg plaats gevonden met 3 andere dorpsraden. Hierbij zijn de volgende drie punten besproken:

 • Energie-battle: er zijn voldoende dorpsraden geïnteresseerd om de battle door te laten gaan. Dus dit zal een definitieve uitwerking krijgen binnen de gemeente Bergen. Wordt vervolgd.
 • Glasvezel buitengebied: de dorpsraden overwegen subsidie aan te vragen voor glasvezel buitengebied; dit ter stimulans van dit project.
 • Energielandgoed Wells Meer: men mist de burgerparticipatie en een adequate  informatievoorziening voor de inwoners van de gemeente Bergen.

Ingekomen stukken / mededelingen

 • Binnenkort bespreking plan Heijmanspark met bijbehorende groenstructuurvisie (Henk)
  Er zijn diverse betrokkenen uitgenodigd om de toekomstplannen van het Heijmanspark gezamenlijk verder uit te werken. Een mooi initiatief in de maak; echter gezien de huidige omstandigheden zal de eerste bijeenkomst nog even op zich laten wachten. We blijven het volgen.
 • Energy battle (René)
  De Dorpsraad Afferden gaat op zoek naar geïnteresseerden in het dorp die mee willen werken aan de energy battle. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad.
 • Werkzaamheden aanleg glasvezel binnen bebouwde kom (Ton)
  We hebben opnieuw een brief naar gemeente gestuurd en onze zorgen geuit over de soms slechte afwerking van de teruggelegde beklinkering. Inmiddels hebben we hierop een reactie van de gemeente mogen ontvangen: de gemeente houdt de definitieve afwerking nauwlettend in de gaten. Het kan dus soms voorkomen dat stukken tijdelijk terug worden gelegd, dit omdat ze nog een keer open moeten. Net als de gemeente blijft de dorpsraad dit op de voet volgen.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Rondvraag

 • Rondje langs de Maas (Ton)
  We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een half verhard pad tussen de Stuwweg, langs Eckeltse beek naar monding Maas en vervolgens naar de pont te realiseren. Dit om het aantrekkelijker te maken om letterlijk een klein rondje langs de Maas te kunnen lopen.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!


2 reacties op “Verslag vergadering dorpsraad 12-11-2020

 1. Chris Peters
  21 november 2020 om 13:59

  Ik wil graag meer weten over de subsidie van de glasvezelaanleg in het buitengebied. Onze woning net buiten het dorp waardoor de aanleg indien gewenst/betaalbaar 2.250,00 Euro bedraagt. Dat is erg duur voor mij.
  Hoe kan ik eventueel participeren als er subsidie komt?

  • René Aengenend
   22 november 2020 om 20:53

   Hallo Chris. De dorpsraden van de gemeente Bergen hebben dit onderwerp besproken.
   Daarin werd geopperd of er een oproep aan de gemeente kon worden gedaan om een kleine subsidie te vragen voor inwoners buitenaf. Niet iedereen was meteen enthousiast om dit te doen. Maar elke dorpsraad individueel zou aan de politieke partijen een oproep kunnen doen. Dat zit nog in de pen. Wel hebben we vernomen dat er nog een rechtszaak loopt over glasvezel buitenaf. Ik hoop je hiermee iets meer te hebben kunnen vertellen maar helaas geen oplossing voor de korte termijn. Vriendelijke groet Vz dorpsraad Afferden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif