Molen Nooit Gedacht is in 1958 in bedrijf genomen. De molen heeft echter niet lang gemalen en is midden jaren ’60 stilgezet.

De kasteelheer had vroeger veelal ook het molenrecht. De pachter van de door de kasteelheer gebouwde molen was altijd verzekerd van een vaste klantenkring want elke inwoner van de heerlijkheid moest zijn koren bij hem laten malen. Van zo’n recht wordt reeds melding gemaakt in een akte van 1401 betreffende een molen bij het kasteel te Well. De heren van Bleijenbeek hebben op de Meulenberg (gelegen op een afstand van 1 km vanaf het kasteel) zo’n molen gehad, die na een brand in 1882 is vervangen door de molen in het Rimpelt.