Jaarverslag 2020 Afferden Samen Beter

Op de 1e Ledenvergadering van ASB, waarbij het definitieve Bestuur ASB door de leden gekozen is, hebben we teruggeblikt op het jaar 2020, dat zo veelbelovend begon met de oprichting van de vereniging Afferden Samen Beter en er waren ideeen genoeg over hoe we meer zichtbaar en dichter bij de inwoners de dialoog aan wilden gaan om uit te vinden wie er samen bv ideeen uit de dagboeken zou willen oppakken en wie nog meer dat ook zou willen doen… wat daar voor nodig zou zijn …..en dat ASB hier passende steun bij zou zoeken….en of er soms nog andere nieuwere behoeftes zijn ontstaan…

Er kwam een opstartsessie met werkgroep Park & Groen in aanloop naar het overleg met de gemeente over herinrichtingsplannen voor het Heijmanspark, waar ons ambtelijke steun werd toegezegd….. en er werden al wat dagboekwensen ingewilligd: de nieuwe picknickbank bij de kabelbaan en de bloemrijke grasstrook langs de Julianastraat.

Het onderzoek en het plannen maken door de werkgroep Voorzieningen voor de grootste wens uit de dagboeken nl een Dorpswinkel (met sociale funktie) is stopgezet, toen het vanuit een andere hoek mogelijk werd om op zeer korte termijn deze zeer gewenste Dorpswinkel te heropenen.

….en toen brak corona uit….

Er bestond al een plan om een Steunpunt te ontwikkelen, eerst vanuit de werkgroep Zorg & Welzijn, ontstaan op de dorpsavond met de dagboekonderwerpen….en later in een breder denkgroepje waar Bejen, KBO, de huisartsen en ASB ook aan deelnamen. …..en dit kwam goed van pas toen we bij de beginnende coronapandemie samen beseften dat er snel gehandeld moest worden. Samen is toen het idee van een telefonisch corona-meldpunt bedacht, dat ook samen met vrijwilligers van Bejen opgepakt kon worden. Er werden flyers uitgedeeld met hulp van vele vrijwillige handen… er werd rondgefietst om te kijken waar hulp nodig was en telefonische hulpvragen werden zoveel mogelijk passend opgelost. Goede interne organisatie van dit corona-meldpunt en het voorzien in een duidelijke behoefte heeft uiteindelijk na een proefperiode geleid tot de doorstart naar Steunpunt Offere.

…. de zomer: een stip op de horizon..

in september mochten we voorzichtig weer samenkomen onder strikte voorwaarden en hebben toen snel de 4e Dorpsavond georganiseerd, waarbij het Gezondheidscentrum, de Alverman, het Steunpunt Offere, de aanloop naar de herinrichting van het Heijmanspark en Afferden Samen Beter eindelijk gezamenlijk het dorp konden bijpraten.

…..en toen kwam de tweede golf….

U kunt hier het volledige Jaarverslag lezen

van links naar rechts: Manon, Brigitta, Bianca, Marjolijn en Anton

Het Bestuur van Afferden Samen Beter:

Brigitta den Boer, voorzitter
Anton Wilhelm, vice voorzitter
Marjolein Dirkx, secretaris
Bianca van de Bovenkamp, penningmeester
Manon Verijdt, bestuurslid communicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *