Verslag vergadering dorpsraad 17-06-2021

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Gasten:
Luuk Kepser, Patrick Robben, Brigitta den Boer en Frans Thonen

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Afferden Samen Beter (Brigitta den Boer)
  Brigitta komt de Dorpsraad Afferden persoonlijk bedanken voor de bijdrage aan het Steunpunt Offere voor de aanschaf van een nieuwe telefoon. Wij wensen hen veel plezier en succes mag de aanschaf.
 • Nieuwe vergaderlocatie Dorpsraad Afferden
  We hebben onze nieuwe vergaderlocatie feestelijke ingeluid met een heerlijk stuk Offers gebak. Frans Thonen was aanwezig om dit historisch moment op de gevoelige plaat vast te leggen. De Dorpsraad Afferden hoopt hier met net zoveel plezier te mogen vergaderen als alle jaren in Iedershuus.
 • Actie 10 jaar Uitkijktoren Afferden
  Begint op gang te komen. Echter de leeftijdscategorie onder de de 12 jaar loopt nog een beetje achter, dus we zullen KVW en school benaderen voor extra publicatie.
 • Stand van zaken Online Energy party
  Verloopt stroef. René heeft overleg gehad met de gemeente waar het aan kan liggen dat de aanvragen naar informatie stokt. Niemand heeft zich namelijk aangemeld voor de 3e online party. Echter wordt er met de leden die mee hebben gedaan wel een vervolgactie ingepland. Wordt wellicht in het najaar vervolgd.
 • Uitnodiging online bijeenkomst programma Vrijetijdseconomie gemeente Bergen op 25 mei 2021 (Frans Pekema)
  Henk en René hebben deelgenomen aan de online bijeenkomst. Er komt een nieuw rapport om te stimuleren dat er meer toeristen komen naar de gemeente Bergen. We wachten het definitieve rapport af.
 • Staat fietspad langs de Quin
  Er is van een inwoner een e-mail binnengekomen betreffende de slechte staat van het fietspad langs de Quin. We hebben een mail gestuurd naar de gemeente en wachten een reactie af. Wordt vervolgd.
 • Wet Bestuur en Toezicht en Rechtspersonen (WTBR) – Anke Voesten / Adviseur Welzijn gemeente Bergen
  We gaan onze eigen statuten tegen het licht aan houden en waar nodig passen we deze aan, zodat ook de Dorpsraad Afferden juridisch als stichting weer toekomstbestendig is.
 • Kunst- en Talentenroute 2020/2021
  De organisatie van de Kunst- en Talentenroute 2020/2021 heeft gezien de geldende coronamaatregelen besloten de datum nogmaals te verzetten, van 3 oktober 2021 naar 10 april 2022. Laten we hopen dat dit prachtige initiatief in 2022 wel doorgang kan vinden.
 • Bordje “oudste” boom van Afferden
  Er is inmiddels een offerte binnen van het Limburgs Landschap voor het laten vervaardigen van dit bordje. Omdat het om een enkel exemplaar gaat zijn de kosten aanzienlijk. Wij gaan nu kijken voor een passend alternatief.
 • Pad langs de Maas
  Er is inmiddels contact geweest met Staatsbosbeheer. Deze reageerden behoudend omdat er in feite al een laarzenpad loopt. Daar komt nog bij dat het terrein een belangrijke rust- en foerageergebied is voor vooral vogels. We gaan ons nog beraden over hoe het verder moet. Wordt vervolgd.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Rondvraag

 • Plaatsen zandbak speeltuin
  Er is contact geweest met Wim Strolenberg van de gemeente Bergen, er is een akkoord voor plaatsing van een zandbak. Vervolgens worden de zijplaten van de skateramp vervangen.
 • Maaibeleid
  Er zal navraag bij de gemeente Bergen worden gedaan of het maaibeleid aangepast kan worden (minder intensief dan nu het geval is).
 • Amaliaboom
  Brigitta attendeert de dorpsraad dat er bij de Amaliaboom in het park geen bordje staat, dit is wel het geval bij de Beatrixboom en Koningsboom. We gaan kijken wat er mogelijk is.

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.