Op 15 november is er via de sociale kanalen zoals internet en Knikkerkoerier een oproep gedaan om mee te denken over de herinrichting van het Heijmanspark. Deze oproep was gericht aan de aanwonenden van het park en geïnteresseerde inwoners uit het dorp.

Binnen 1 week waren er meerdere personen die enthousiast hebben gereageerd. Enkele personen waren in een vroeger stadium al benaderd en enkele inwoners zijn persoonlijk gevraagd. Daarmee is de basis gelegd van de werkgroep “Aanwonenden Park”, die dus niet alleen uit aanwonenden van het park bestaat.

De werkgroep bestaat uit:

 • Frank van Dalen
 • Silke van Ginkel
 • Piet Manders
 • Stef Kleintjens
 • Jesse Custers
 • Indy Aengenend
 • Ilja Koenen (vertegenwoordiger werkgroep)

U kunt één van de bovenstaande personen gerust vrijblijvend aanspreken voor suggesties over de herinrichting van het park! U kunt ook contact opnemen met info@afferdensamenbeter.nl

Op 12 December is een eerste algemene aftrap en onderlinge kennismaking van de werkgroep geweest in de kiosk. Vanwege de corona-maatregelen is dit in 2 sessies gedaan.

Werkgroep Aanwonenden Park is tot conclusie gekomen dat:

 • Sleutel tot succes m.b.t. herinrichting van het Heijmanspark is eenheid, saamhorigheid en bereidheid van de inwoners.
 • Eenheid is nodig om tot één “gemeenschappelijke deler” te komen.
 • Saamhorigheid is vereist, zodat iedere persoon van jong tot oud, te allen tijde veilig en gerust gebruik kan & zal maken van het park.
 • Bereidheid is de grootste gemene deler, welke de haalbaarheid van de wensen van de inwoners bepaalt. Zonder de bereidheid van (nieuwe) vrijwilligers m.b.t. onder andere beheer & onderhoud van voornoemde wensen in het park, zal dit initiatief moeilijk haalbaar blijken.

Op dit moment loopt er op de achtergrond de definitie-fase, waarbij alle belanghebbenden (Gezondheidscentrum, Basisschool, Dorpsraad, Aanwonenden Park, Huiskamer Béjèn, Jongeren, Gemeente Bergen, Afferden Samen Beter) de wensen en/of kaders inventariseren.

Wordt vervolgd!

image_pdf