Berichtenarchief offerse knikker

Nominatie Offerse Knikker 2021

Meense uut Offere, Dit joar mugge we nor un joar afwezigheid eindelijk wér dun ‘Offerse Knikker’ uutreike! Wej hoope dan ok dat iedereen die Offere un werm hart toedraagt un stem uut wil brenge vur dizze neeje Knikker!! Uuteraard zien…

Huub Megens nieuwe Offerse Knikker

Huub Megens van de Knikkerkoerier heeft tijdens de opening van het carnavalsseizoen van de Peijas in Iedershuus de Offerse Knikker 2019 ontvangen. Hij is de opvolger van Brigitta den Boer, die vorig jaar deze begerenswaardige titel in ontvangst mocht nemen.…

Brigitta den Boer nieuwe Offerse Knikker 2018

Brigitta den Boer is vanavond tijdens de opening van het Offers carnavalsseizoen in Iedershuus uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker. Zij is de derde vrouw in een reeks van 14 Offerse Knikkers en niet onbelangrijk, afkomstig van buiten het dorp.…

André Erren nieuwe Offerse Knikker

André Erren is tijdens de opening van het Offers carnavalsseizoen in Iedershuus uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker. Hij volgt Mat Custers op die vorig jaar deze bijzondere titel ontving. De selectie en de uitreiking was zoals gewoonlijk in handen van de Knikkerpliesie.Offerse Knikker 2017André Erren is de 13de Offerse Knikker en kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst. Hij is bij HRC jeugdleider en -trainer geweest en tevens penningmeester bij de jeugd. Bij TVA zat hij in de toernooicommissie en in de redactie van het clubblad. Bovendien was hij als organisator betrokken bij de 24-uurs tennismarathon waarvan de opbrengst naar Kika, kinderafdeling Boxmeer en de jeugdafdeling van TVA ging. Bij AVC Eagles zit hij als afgevaardigde in het bestuur van de Alverman.

Verder heeft André als presentator bij onder meer de half vasten optocht en het Offers Treffe zijn sporen ruimschoots verdiend. Podiumvrees is hem vreemd want voor het elfde jaar doet hij met ZOER mee aan de jaarlijkse pronkzitting. Daarnaast is hij niet te beroerd om bij de Sinterklaasintocht en tijdens het Sinterklaasjournaal enkele figurantenrollen te vervullen. Als hoogtepunt van zijn acteercarrière beschouwt hij zelf zijn optreden tijdens het 100-jarig jubileumconcert van de fanfare in het theater van Venray.

Tot slot is hij 22 jaar organisator geweest van het gehuwden bal (het latere ‘Offere op zien moist’) en met Bas Arts en Henk Erren medeoprichter van de halfvasten optocht waar hij nog steeds actief bij betrokken is. Daarnaast is hij voorzitter van buurtvereniging ‘De Vriendenkring’ en of het niet genoeg is betrokken bij jubileumconcerten en feesten van Laetitia, fanfare Helpt Elkander, het studieorkest en DWS.

Kortom een hele waslijst waarmee André Erren met recht de titel van Offerse Knikker toekomt.

Bron: Frans Thonen

De Knikkers, carnaval jaren 50

Het carnavalsseizoen is afgelopen weekend weer met het traditionele vlaghijsen en de benoeming van de Offerse Knikker geopend.

Enige tijd geleden werd de vraag gesteld waarom de Afferdse carnavalsvierders “Knikkers” worden genoemd. Het bleek moeilijk daar een goed antwoord op te krijgen. Uiteindelijk hoorden we van een dorpsgenoot de volgende verklaring: “knikkers” zijn kleine piepers. Met andere woorden ze verwijzen naar de karige opbrengst op de weinig vruchtbare zandgronden van onze omgeving en de daarmee gepaard gaande moeilijke bestaansmogelijkheden van onze voorouders.dorpsarchief-carnaval-knikkers-jaren-50De betekenis is dus van oorsprong wat minder positief maar heeft in de loop der jaren een positieve wending gekregen en heeft betrekking op Afferdse carnavalsvierders en o.a. ook op een actieve dorpsgenoot die voor zijn of haar verdiensten voor de Afferdse gemeenschap elk jaar wordt onderscheiden.
Mocht het zijn dat er twijfel bestaat over deze verklaring, dan horen wij dat graag.

De foto toont Afferdse carnavalsvierders in de beginjaren van de Afferdse carnaval in de jaren 50 van de vorige eeuw. Met helemaal rechts pastoor Geurts (de ‘bouwpastoor’).

Mat Custers Offerse Knikker 2016

Mat Custers is tijdens de opening van het carnavalsseizoen van de Peijas in Iedershuus uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker. Hij volgt Jan Lamers op die vorig jaar deze titel mocht dragen. De inzet en vele verdiensten van Mat voor Afferden waren voor veel inzenders reden om Mat Custers voor deze titel voor te dragen. De bekendmaking gebeurde door de Knikkerpliesie.offerse-knikker-2016Mat is een bekende bij HRC, zit in het bestuur van het kerstzaalvoetbaltoernooi, is muzikaal onderlegd, schrijft liedjes en is mede-organisator van Offers Treffe. Daarnaast is hij presentator bij de halfvasten optocht en betrokken bij de pronkzitting, begeleidt 3veuraff en ondersteunt zo nodig de Troubadours. Kortom een man die de titel Offerse Knikker meer dan verdiend heeft.

Tekst en foto: Frans Thonen

Jan Lamers gehuldigd als de nieuwe ‘Offerse Knikker’.

Jan Lamers is afgelopen zaterdag gehuldigd als de nieuwe ‘Offerse Knikker’. Deze eervolle onderscheiding reikte de Knikkerpliesie tijdens het Vlaghijsen in Iedershuus, voor de elfde maal uit.Jan Lamers Offerse Knikker 2015Uit de inleidende speech van de Knikkerpliesie bleek Jan een terechte winnaar te zijn. ‘Jan heeft een indrukwekkende staat van dienst binnen de Afferdense gemeenschap, hij is een vrijwilliger in hart en nieren!’ Zo is Jan actief lid geweest van de carnavalsvereniging als prins, vorst en jurylid, heeft in het bestuur van de fanfare gezeten en is lid geweest van de vrijwillige brandweer. Ook is hij al decennia lang nauw betrokken bij de parochie, waar hij onder meer de financiën beheert en zorgt voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Voor al zijn vrijwilligerswerk ontving Jan in het verleden al eens een pauselijke én een koninklijke onderscheiding. En aan dit rijtje kan volgens de Knikkerpliesie de ‘Offerse Knikker’ terecht worden toegevoegd.

Foto: Joos Swijghuizen

Theo Arts uitgeroepen tot Offerse Knikker

Theo Arts is zaterdagavond tijdens de opening van het carnavalsseizoen in Afferden uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker.
Theo volgt Jan Artz op die vorige jaar deze titel in ontvangst mocht nemen. De Offerse Knikker werd door de Knikkerpliesie uitgereikt nadat de prinsenparen van De Sneuzels, de KBO en de Peijas de vlaggen in de masten hadden gehesen. Ook loste de Knikkerpliesie de traditionele 11 carbidschoten. Het vlaghijsen is een initiatief van en wordt georganiseerd door De Vrienden van de Peijas. De avond werd muzikaal ondersteund door Joekskapel Wèr of gen wèr d’r an!

De onlangs 65 geworden Theo is een man op wie veel verenigingen de afgelopen jaren een beroep op hebben gedaan. Hij beschildert carnavalswagens en borden voor iedereen die hem vraagt en maakt veel mensen blij met muziek. Bijvoorbeeld als geluidsman voor o.a. De Alverländer Muzikanten en als actief lid van Laetitia. Ook zet hij zich in voor de vrienden van de fanfare en speelt elk jaar bij het Offers Treffen en tijdens de Kletsmiddag. Zijn band, de Emulegro’s (voorheen bekend als de Allegro’s) bestaat volgend jaar zelfs 50 jaar!

Foto: Joos Swijghuizen, tekst: Frans Thonen

Jan Artz Offerse Knikker 2013

Afgelopen zaterdag is na de opening van het carnavalsseizoen door carnavalsverening de Peijas in Iedershuus de negende Offerse Knikker uitgereikt. Dit jaar viel de keus van de Offerse bevolking op Jan Artz. De Knikkerpliesie die de organisatie rondom de Offerse KnIkker regelt, reikte het bijbehorend aandenken uit aan Jan Artz.

offerseknikker_2013Foto: Links van hem zijn vrouw Bep en rechts Prins Rob d’n Urste met zijn vrouw Hettie.

Jan is sinds 1993 lid van de Peijas en in de tijd dat er nog een zomercorso door Afferden trok, met Jan van Hoof verantwoordelijk voor het optuigen van de Miss Offere praalwagen. Voor de Peijas is hij meer dan verdienstelijk want jaarlijks regelt hij het ziekenbezoek voor de prins, versiert altijd het gemeentehuis voor de Peijas voor de sleuteluitreiking en is medemaker van het sleutelkastje, waarin gedurende carnaval de sleutel van de gemeente wordt opgeborgen.

Verder heeft hij aan de wieg gestaan van ‘Vriende van de Peijas’ en heeft voor de ouderen de kletsmiddag in het leven geroepen. Tot slot is hij de grote organisator achter het jaarlijkse vlaghijsen bij de opening van het carnavalsseizoen, ging in 1995 de Peijas voor als prins en vormde in 2001 de wederhelft van Wil Denissen als boerenbruidspaar.

Voldoende voor de Knikkerpliesie om hem de begeerde Offerse Knikker uit te reiken die hij het hele jaar door op een prominente plek in zijn woning mag ophangen.

Bron: Maas- en Niersbode