Het heffen van tol op wegen is niet alleen een hedendaags thema. In de 19e eeuw was ook al sprake van tolheffing. Zo ook op wegen in de gemeente Bergen. De taak van de gemeente was niet alleen wegen aan te leggen maar deze ook te onderhouden. Tolheffing diende (zoals nu ook in de huidige Duitse plannen) ter verkrijging van de daarvoor benodigde middelen. De gemeente heeft dit destijds gedaan op de Weezerweg in Well en de weg van Afferden naar Siebengewald. Het tolrecht op deze wegen werd telkens voor drie of zes jaren verpacht. De pachters mochten het tolrecht innen terwijl de pachtsommen aan de gemeente ten goede kwamen. Bij het toenemende verkeer omstreeks 1900 is een einde gekomen aan de tolheffing zowel op rijks- als op gemeentewegen.

Op de 19e eeuwse kaart zien we de aanduiding voor de tolheffing op de weg van Afferden naar Siebengewald.