Aanwezig:
René Aengenend, Etienne Rijniers, Bert Heijligers, Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Ferdinand Zegers, speciale gast: Brigitta den Boer.

Afwezig (met bericht van verhindering):
Cor van Ginkel.

Voorzitter: René Aengenend
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Opening (René)
De dorpsraad heeft vandaag een speciale gast: Brigitta. Brigitta en Leo hebben aangegeven om de dorpsraad te blijven adviseren.

2. Invulling secretariaat (René)
De dorpsraad zit al enige tijd zonder secretaris en René neemt deze taak als voorzitter waar. Om René te ontlasten en bij gebrek aan andere vrijwilligers, zal Ferdinand de taak van secretaris op zich nemen.

3. Accommodatiebeleid (René)
De werkgroep accommodatiebeleid (WAA) is er op gericht om de toekomst voor diverse accommodaties in Afferden in kaart te brengen en met een plan voor de toekomst te komen. In die werkgroep wordt gesproken over o.a. gymzaal, Iedershuus en Alverman als toekomstige locatie(s) voor diverse verenigingen/clubs. De werkgroep is géén werkgroep van de dorpsraad maar aangesteld door de gemeente.

 • Aangezien de dorpsraad als primaire doelstelling heeft juist deze leefbaarheid te dienen kan de dorpsraad zich niet afzijdig houden bij dit onderwerp. De dorpsraad heeft de plicht om kritisch mee te kijken met de WAA.
 • Op dit moment lopen de meningen van de meerderheid binnen de dorpsraad en WAA uit elkaar. Terwijl beide partijen hetzelfde einddoel hebben: leefbaarheid in Afferden.
 • De dorpsraad en WAA (vertegenwoordigt door Brigitta) zijn het er over eens dat het huidige verschil van mening niet wenselijk en niet productief is. Er is besloten tot een gemeenschappelijke vergadering (jan 2017) met een nader te bepalen, onpartijdige voorzitter en met een nader te bepalen samenstelling. Doelstelling van de vergadering is niet om meteen gezamenlijk tot een besluit te komen over het te volgen accommodatiebeleid maar in eerste instantie om begrip en respect voor elkaars standpunten te vinden. Zodat in een later stadium aan een oplossing gewerkt kan worden die, voor de meerderheid in alle partijen, acceptabel is.

4. Ingekomen stukken / mededelingen

 • Stand van zaken KBO/Béjèn oefentoestellen ouderen Heijmanspark (Cor / René)
  • Toestellen ‘Eldershome’ zijn niet beschikbaar.
  • Destion heeft goedkeuring verleend om 2 toestellen te kopen.
  • Jan volgt dit verder namens de dorpsraad.
 • Verslag ‘Energiemarkt’ d.d. 19 november 2016 (René, Etienne en Ferdinand)
  • Positieve ervaring, aantal bezoekers was goed (ca.80).
  • Goed om te zien dat dergelijke acties, op touw gezet door de kinderen, zo goed slagen.
 • Stand van zaken overlast Kiosk Heijmanspark (René)
  • Graffiti plan wacht op eventuele verbouwing.
  • Open vraag: Wanneer metaal langs dakrand vervangen is door Trespa o.i.d. zou er dan nog iets afgebroken moeten worden omdat de motivatie om op het dak te klimmen door het aanbrengen van Trespa weg is.
 • ‘Bleijvenement’ (een 3 dagen durend evenement in mei 2017 bij kasteel Bleijenbeek)
  • ‘Bleijvenement’ vraagt of in de dorpsraad wellicht ook vrijwilligers voor dit evenement zijn. Staat een ieder vrij om zich daar voor aan te melden.

5. Sluiting vergadering