Verslag vergadering dorpsraad 12-01-2006

Aanwezig: B.Arts, J. Verijdt, H.Drost, L.Jacobs, C.Trum, P.Janssen, B.den Boer.
Afgemeld: L.van Druten, J.v.d.Ven, J.Buddiger, R.Artz.

Feestelijke opening door de voorzitter


Rondvraag:

 • Dorpsraadvergaderingen voortaan naar de dinsdag i.p.v. de donderdag.
 • In februari geen vergadering i.v.m. Politiek Forum; dus de volgende vergaderdata zijn allemaal op de dinsdag:
  – 14 maart
  – 11 april
  – 9 mei
  – 13 juni
 • Nu de Gemeente Bergen en het Platform in het gelijk zijn gesteld wat betreft de milieuvergunningen voor Airport Weeze, betekent dit dat de mensen die indertijd ook bezwaar maakten en daarvoor €75 moesten betalen hun geld terug kunnen krijgen?
 • De Dorpsraad wil graag met een presentatie en eventueel een kofferbakverkoop aankoppelen bij een activiteit rond Iedershuus. De Fanfare en de Langstraat hebben nog iets in de planning.
 • Tijdens of voorafgaand aan het Politiek Forum op 16 februari is een geschikt moment om de opbrengst van de verkochte foto’s van Afferden te overhandigen aan de penningmeester van het kerkbestuur. (Fotograaf inseinen)

 

Notulen van de vorige vergadering:
geen op- of aanmerkingen


Ingekomen / Uitgaande post:

 • Informatie over speeltoestellen van Firma’s de Boer, Prelan en HR & Partners.
 • Provincie Limburg: de aanvraag voor waarderingssubsidie is afgewezen.
 • Uitnodiging nieuwjaarstoast op het Gemeentehuis
 • Nieuwsbrief Thuiszorg
 • Provincie: Brochure over Servicewinkels
 • VKKL: zij willen graag onze notulen en vergaderdata ontvangen.
 • Nieuwsbrief van de Maaswerken


Kunstwerk Iedershuus / Groene Kruis:

Stichting Meander heeft het te repareren kunstwerk bekeken en wij wachten af.


VKKL-DOP:

De werkgroep DorpsOmgevingsProgramma’s(DOP),die nog uitgebreid moet worden,komt binnenkort bij elkaar.


Rondzendmap:

Inmiddels hebben de meeste dorpsraadleden de roulerende map over de toekomstige ZorgNieuwbouw kunnen bekijken en hun op/aanmerkingen in de marge kunnen schrijven. Deze op/aanmerkingen zullen tzt terugkomen op de inspraakavond.


Verkeersveiligheid Dorpsstraat(noord)en Eckeltse Dijk:

De Heer Verhagen zal samen met omwonenden / belanghebbenden bekijken welke verkeersremmende maatregelen er zouden moeten komen. (Parkeerplaats bij kerkhof?)


Forum Politieke Partijen:

De datum is vastgesteld op 16 februari om 20.00 in Iedershuus.
CDA, VVD en PK hebben toegezegd te komen.
Aandachtspunten: advertentie in Knikkerkoerier, posters ophangen, Kabelkrant, Radio Maasland, fotograaf regelen voor overdracht foto-opbrengst aan Kerkbestuur,etc, etc.
De volgende vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 14 maart 2006 om 20.00 uur.

Namens Leo van Druten(secretaris)
Brigitta den Boer.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: