Verslag vergadering dorpsraad 12-07-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Jan Verrijdt, Etienne Rijniers (secr.).

Afwezig met kennisgeving:
Frans Theunissen, Cor van Ginkel, Brigitta de Boer en Raijmond van Oijen

1. Voorzitter opent de vergadering

2. Invulling secretariaat
Wordt vervolgd.

3. Verslag vergadering 21 juni 2016
Verslag wordt goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken

 • Nieuw speeltoestel speeltuin: Gemeente geeft toe dat voorkeur-leveranciers niet meer van deze tijd zijn. Ophef van gemeente gaat echter hoofdzakelijk over de extra kosten per jaar zoals reservering, onderhoud en inspectie. In onze speeltuin is dit het laatste nieuwe extra toestel. Wel kunnen nog 2 oude toestellen vervangen worden.
 • Energiemarkt: René is met kinderen van de basisschool aan de slag met het thema Energie. Leerlingen gaan bijvoorbeeld zelf energie-ideetjes aandragen.
 • Kiosk en Jeugdhonk: Kinderen geven aan hier niet echt interesse voor te hebben, ze komen liever zelf met een initiatief en vragen dan steun van Dorpsraad.
 • Milieupark: Wordt een punt voor het dorpsraden-overleg.

5. Financiën
Door afwezigheid penningmeester naar volgende vergadering.

6. Rondvraag

 • Jan: kerkbestuur heeft binnenkort een bijeenkomst over het initiatief ‘Presentatie Afferdse Kunst in de Kerk’ en over het Mozaiek aan de buitenmuur. Misschien een idee om dit te combineren.
 • Bert: fietspad vanaf Bergen naar Afferden. Mensen blijven rechtdoor fietsen op Rijksweg. Bord fietspad is onduidelijk en slecht zichtbaar. Leo onderneemt actie richting gemeente.
 • Et: vanaf 1 juli is Superrr geen volwaardig postagentschap meer. Alleen nog voor pakketpost. Wel komt er buiten een extra brievenbus op deze locatie.
 • Leo: Ans heeft een Open Brief over de Apotheek Maasduinen in de Knikkerkoerier geplaatst waar mensen op kunnen reageren. Er zijn namelijk veel klachten die men graag wilt inventariseren om er volgens mee aan de slag te gaan.
 • Ton: Enquete vuurwerk: Er zijn reeds 80 ingevulde reacties binnen. Deze gaan naar Raijmond die ze verder zal verwerken.
 • Ton: Momenteel wordt het Diekske helemaal opgeknapt zodat het weer toekomstbestendig wordt.
 • Rene: De bloembak van ‘Bergen zaait’ komt onder de camera tegenover Kubbus.

7. Voorzitter sluit de vergadering na een korte presentatie van het afgelopen jaar

Actie- en besluitenlijst d.d. 17 mei 2016 (A = Allen)

 1. Nadenken over werving nieuwe ‘jongere’ leden. Henk doet voorstel oproep knikkerkoerier. (A)
 2. Ton en Cor maken zich sterk voor actie nieuwkomers in het dorp.
 3. Henk, Bert en Leo verdiepen zich in plan Heijmanspark.
 4. Ton en Henk gaan verder met plaatsing Mozaiekkunstwerk.
 5. Henk onderhoud contact met Waterschap over dijkverzwaring.
 6. Nadenken over gebruik Facebook en rol daarin om hoe dit op te zetten en te onderhouden. (A)
 7. Foto voltallige dorpsraad. (A)
 8. Verlichting bord Siebengewald (actie Rene). Is gemeld.
 9. René probeert co financiers te vinden voor speeltuin.
 10. Brigitta zorgt dat cijfers Alverman bij Dorpsraad komen.
 11. Punten voor agenda bij eventueel gemeentelijk overleg. (A)
 12. Ton zorgt voor enquête vuurwerk. Afgehandeld. Wordt vervolgd.
 13. Rene informeert gemeente over racebaan Zwarteweg. Afgehandeld.
 14. Raijmond gaat naar de Buun voor gemeentelijk energiebeleid. Is met Ferdinand Zegers geweest. Afgehandeld.
 15. Henk handelt nominatie Uitkijktoren verder af. Afgehandeld.
 16. Bert en Et gaan naar Almen i.v.m. klussen organisatie. Afgehandeld.
 17. Fietsrek bij bushalte Gening. Is doorgegeven aan gemeente door René. Wordt vervolgd.
 18. Cor vraagt na waar zaaibak kan worden geplaatst.
 19. Oproep doen welke ondernemers nog meer AED kast beschikbaar wil stellen. Voorstel Henk.
 20. Jan koppelt overleg kerkbestuur terug Mozaïk en Offers Talent

Punten Agenda voor overleg met Gemeente / college:

 • Aanpak overlast jeugd, kiosk en Heijmanspark

Agenda vergaderdata (dinsdagen) 2016, tijdstip 19.30 uur

 • 13 September, 11 Oktober, 8 November, 6 December

Overige

 • Maandag 5 september 20.00 afscheid Wethouder Ben Buiting openbare receptie
 • Dinsdagmiddag 8 november Huis voor de Zorg in Munttheater in Weert, symposium ’t draait om de
  burger!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif