Afferden Samen Beter werkt aan concrete plannen

In coöperatief verband leegstaande panden opkopen en opknappen, een beweegtuin in het Heijmanspark, een supermarkt die gerund wordt door vrijwilligers, onderteksten op naamborden in Offers dialect, een jeugdhuis, uitbreiden activiteiten Offers Treffe met bijvoorbeeld een zeskamp en een moestuin voor jong en oud.

Dit zijn enkele van de vele ideeën die afgelopen week in partycentrum Kubbus tijdens een tweede dorpsavond van de werkgroep Afferden Samen Beter in samenwerking met Bergen Beweegt Natuurlijk, project Krachtige Kernen en de Han Hogeschool Arnhem zijn gespuid. Voor de input tijdens deze avond zorgden de dorpsdagboeken waarin bewoners in diverse leeftijdscategorieën hun wensen rond de thema’s ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Leefbaarheid Afferden’ kenbaar konden maken. Na de eerste dorpsavond in september vorig jaar in Zaal de Pruuver hebben deze dagboeken een rondgang door Afferden gemaakt. In totaal zijn van de 20 dagboeken er 18 teruggekomen, goed voor ruim 140 bijdragen.

Voor input zorgde ook de presentatie van de jongeren, die tijdens een eerder gehouden bijeenkomst nagedacht hadden over hun wensen richting Afferden. Verder gaven huisartsen Saskia Benthem en Hylke de Waart een update van hun zoektocht naar een nieuw gezondheidscentrum in Afferden en lichtte Geert van Oijen toe op welke wijze Afferden Duurzaam in coöperatievorm duurzame energie opwekt.

Na de pauze zijn er naar aanleiding van de bijdragen in de dorpsdagboeken zeven thema’s geformuleerd waarmee de deelnemers bij Kubbus groepsgewijs aan de slag zijn gegaan. Niet alleen om er over te praten maar vooral om met de ideeën concreet aan de slag te gaan. Deze thema’s zijn: zorg/welzijn, ontmoeten, verbindingen, wonen, zelfstandige voorzieningen, opgroeien en dorpsidentiteit. Voor het uitwerken tot een concreet plan krijgen de werkgroepen 50 dagen de tijd. De bedoeling is dat tijdens een vervolgdorpsavond op 21 maart de concrete plannen gepresenteerd worden.

Foto’s van deze avond in onderstaand fotoalbum:

Dorpsavond Afferden Samen Beter

Foto’s: Frans Thonen 23-01-2019

Bron: Frans Thonen

Gerelateerde berichten

Eerste aanzet is gegeven om Afferden toekomstbestendiger te maken De werkgroep Afferden Samen Beter heeft afgelopen woensdagavond tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Zaal De Pruuver onder leiding van spreekstalm...
Eerste terugkoppeling enquête “Afferden Samen Beter” Recent heeft ieder huishouden in Afferden een brief in de bus gehad, met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Dit op verzoek van de werkgroep "Af...
Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing (het aantal 80-pluss...
Alle opgehaalde IDEEEN en WENSEN in AFFERDEN De werkgroep Afferden Samen Beter heeft in samenwerking met de HAN (KRAKE-project) vanaf 2017 tot heden op allerlei manieren ideeën, wensen en menin...
Offerse jeugd droomt van een jeugdhuis Als je het aan de Offerse jeugd vraagt is er duidelijk de behoefte aan een jeugdhuis in het centrum van het dorp. Dat is het resultaat van een 3 uur d...
Analyse dorpsdagboeken Afferden Hier een beknopte analyse van het resultaat van de bijdragen uit de Dorpsdagboeken, gemaakt door Ellen van Wijk (HAN/KRAKE-project). De rondreis va...
Nieuwsbrief Afferden Samen Beter april 2018 De nieuwsbrief (april 2018) van werkgroep 'Afferden Samen Beter' staat nu online. Je kunt deze hier downloaden. In deze nieuwsbrief lees je de laa...
We gaan dorpsdagboeken aan elkaar doorgeven DORPSDAGBOEKEN VOOR DE TOEKOMST VAN AFFERDEN **Vanaf begin september gaan er in Afferden 20 dorpsdagboeken rondreizen** Met deze doorgeefdorpsda...
Resultaten enquête Werkgroep Afferden Samen Beter uit 2017 online Inmiddels heeft de werkgroep 'Afferden Samen Beter' ook een plekje gekregen op onze website. De pagina's worden binnenkort verder gevuld met informati...
Afferden en de toekomst (vooraankondiging) Terwijl het voor de beleving stiller is op straat wordt er in meerdere kringen intensief nagedacht over hoe Afferden de toekomst ingeloodst zou kunnen...
FacebooktwitterFacebooktwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: