DOOR JOS GRÖNIGER

20.05 t/m 26.05 2020 in VIA Horst/Venray, editie Bergen/Boxmeer/Gennep

De sociale toekomst van een dorp of wijk valt of staat bij de betrokkenheid van de bewoners. In het Noord-Limburgse Afferden leidt de cohesie tot mooie initiatieven. Afferden Samen Beter is daar een mooie exponent van.

Brigitta den Boer roemt de betrokkenheid maar spoort overheidsinstanties aan de subsidiëring voort te zetten. “We willen doorpakken. Om vrijwilligers te behouden is een duurzame financiële ondersteuning nodig.”

Het dorpsproject Afferden Samen Beter putte in eerste instantie uit een provinciale subsidie. Voor het tweede deel is het aangewezen op steun uit de Regiodeals, waarin Bergen met zeven andere Noord-Limburgse gemeenten participeert. Juist die tweede tranche van de subsidie is van belang voor het verder ontwikkelen van plannen. Den Boer vreest echter voor de ambtelijke vertraging. “Er moet weer opnieuw gepitcht worden om subsidies te verwerven.”

De bestuurlijk actieve Den Boer blijft hameren op de duurzame financiële ondersteuning. Weliswaar zijn eerder subsidies verworven uit onder andere het Oranje Fonds. “Maar we willen ook na 1 september verder kunnen werken aan Afferden Samen Beter (ASB).” Het genoemde programma is opgezet om inwoners van het dorp en planmakers en initiatiefnemers met elkaar te verbinden. ASB bestaat uit diverse pijlers zoals Verenigen, Zorg & Welzijn, Ontmoeten & verbinden en Park en Groen. De pijlers zijn verweven met elkaar. Zo is het door de Afferdense huisarts Hans Peter Jung aangejaagde project Positieve Gezondheid naast structurele financiële steun afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp. De realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum op (sportpark) De Alverman bepaalt de plaats voor een eventueel gezondheidscentrum dat tijdelijk in Huuskamer Béjèn onderdak kan vinden.*** [Hier wordt bedoeld dat het door Afferden Samen Beter en Huuskamer Béjèn op te zetten Steunpunt Offere tijdelijk in Huuskamer Béjèn onderdak kan vinden en later mogelijk een vaste plek in het nieuwe gezondheidscentrum krijgt. Béjèn blijft gewoon zoals altijd door de Béjèn bezoekers/ouderen gebruikt worden ……. daar verandert niets aan (correctie door ASB)].

Ook heeft het consequenties voor gymlessen van leerlingen van basisschool ’t Diekske. “Om leerlingen dan veilig naar de nieuwe sportzaal te laten lopen, is een pad door het Heijmanspark gewenst”, schetst Den Boer.

Er staat de komende maanden en jaren heel wat te gebeuren in Afferden. De plannen en de uitvoering zijn afhankelijk van de financiële steun. Afferden Samen Beter wacht de ontwikkelingen op dat gebied niet af en pakt door. Dat gebeurt door onderlinge samenwerking. “Maar ook kloppen we aan bij instanties zoals de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Life Sciences and Health: GroZzerdam en Mooi Maasvallei”, zegt Den Boer. Dichterbij zoekt Afferden verbinding met het project Naoberschap dat afgelopen jaar in Bergen uitgerold werd. Het dorp houdt de vinger aan de pols, beaamt Den Boer.

image_pdf