Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar lopen. Dat is voor ons zelf, laat staan voor een buitenstaander, steeds moeilijker uit elkaar te houden. Daardoor werd het voor de Dorpsraad steeds lastiger een neutrale houding in te nemen.

We hebben daarom besloten dat voortaan alle activiteiten betreffende het accommodatiebeleid binnen de werkgroep Alternatieven (A-) team plaats vinden en niet langer vanuit de Dorpsraad!

We realiseren ons dat deze keuze gezien zal worden als een reactie op de beslissing van de gemeenteraad. Indirect is dit voor een klein deel waar, maar de hoofdmotivatie is toch de reacties/commentaren, zowel positief als negatief, van dorpsbewoners.

Ook realiseren we ons dat velen menen dat het A-team, na de beslissing van de gemeente, niets meer kan doen. Het tegendeel is waar! Zij gaan hun eigen plannen verder ontwikkelen en uitwerken.

Deze plannen zijn verwerkt in een visie die naar alle verenigingsbesturen en gebruikers is verstuurd. Wilt u die brief/visie inzien dan kan dat via onderstaande link.

Let wel! De gemeenteraad heeft de werkgroep WAA alleen maar groen licht gegeven om hun inmiddels sterk afgeslankte plan verder te ontwikkelen. De goedkeuring moet daarna nog volgen.

Mede door het onderwerp accommodatiebeleid heeft de Dorpsraad besloten om bij eventueel toekomstige onderwerpen die meer en gerichte aandacht nodig hebben, zelfstandige werkgroepen te gaan vormen zoals bijvoorbeeld de werkgroep Uitkijktoren, de werkgroep Energie-Kids-Afferden, Buurkrachtteam Afferden en de werkgroep Afferden Samen Beter. De Dorpsraad kan zich dan richten op het dorp zelf want we willen er zijn voor alle Afferdenaren.

We willen ook nog onze excuses aanbieden aan diegenen die onze enquête hebben ingevuld maar tevergeefs op de ophaler van het formulier hebben gewacht. Oorzaak hiervan was het late tijdstip maar vooral communicatiestoornis, daardoor zijn zo’n 7 straten niet opgehaald. Het was voor ons wel een enorme opsteker dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Daarvoor onze hartelijke dank!

Link naar brief met visie plannen accommodatiebeleid