Status update #3 herinrichting Heijmanspark: Werkgroep Aanwonenden

In status Update #2 zijn o.a. ingekomen suggesties m.b.t. herinrichting met u gedeeld. Ook is in het kort gerefereerd naar het vervolgproces en zijn een drietal factoren zoals budget, bereidheid en samenhang van ideeën binnen de beschikbare ruimte voorgelegd.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de herinrichting in volle gang. De Gemeente heeft een beperkt budget beschikbaar gesteld met als uiteindelijk doel: een definitief ontwerpplan.

ZAMBELI Landschapsarchitectuur is inmiddels aangesteld en zal ook uit dit budget bekostigd worden. Dit is geen onbekende voor Afferden, aangezien deze architect de herinrichting van de Oranjebuurt ontworpen heeft! Dat ontwerp is destijds ook in samenspraak met de bewoners ontstaan.

Op donderdag 18 maart is een video-meeting belegd door de Gemeente/ASB voor alle belanghebbenden. De architect was ook van de partij. Na een korte voorstelronde lag de focus van deze korte aftrap-meeting op het proces om samen tot een uiteindelijk ontwerp te komen.

De intentie is om in april-mei of mei-juni, als de Covid-19 maatregelen het toelaten, enkele fysieke bijeenkomsten te organiseren om tot een basisontwerp te komen. Daarna is de intentie om, net als bij de Oranjebuurt, de inwoners de mogelijkheid te geven hun zegje te doen over het basisontwerp. Het is nog niet bekend hoe, wat en wanneer dit ingeregeld kan worden. We houden u via de sociale kanalen op de hoogte.

De uiteindelijke realisatie van de herinrichting zal pas in 2022 ingepland worden, mits

  1. De gemeenteraad hiervoor middelen beschikbaar stelt en dat de uiteindelijke omvang hiervan bepalend zal zijn, hoe het park ingericht kan worden;
  2. Er voldoende animo vanuit het dorp is om onderdelen van het park blijvend te onderhouden;
  3. De betreffende ideeën in samenhang met elkaar gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare ruimte

Vanwege de blijvende Corona-maatregelen wordt onderzocht of via een poll, de mening van Afferden getoetst kan worden wat de wensen zijn m.b.t. de Kiosk en bereidheid m.bt. onderhoud. Dit is nodig voor een representatieve beeldvorming & goede onderbouwing om uiteindelijk een gedegen besluit hierover te vormen.

Wordt vervolgd!

Werkgroep Aanwonenden

Huidige Belanghebbenden: Gemeente Bergen, Afferden Samen Beter, Dorpsraad, Gezondheidscentrum, Basisschool, Aanwonenden Park, Huiskamer Béjèn, Jongeren, Hengelsportvereniging De Voorn


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: