Berichtenarchief kasteel bleijenbeek

Blik op Bleijenbeek – februari 2020

De oude indrukwekkende essen hebben hun bladeren afgeschud en staan naakt te dromen op het ruïneterrein. Sommigen worden liefkozend omarmd en warm gehouden door de oude klimopranken; als vuistdikke lianen slingeren ze zich, voor eeuwig verbonden, rond de machtige stam…

Blik op Bleijenbeek – juni 2019

Er is weer volop leven op Bleijenbeek. Het vliegt, zoemt, gonst, danst, springt, vrijt, gilt, zingt en dartelt. Weg van alle drukte in het zogenaamde echte leven hervat op Bleijenbeek de natuur zijn eigen ritme; geen stress of burn-out maar…

Blik op Bleijenbeek – maart 2018

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een blik geopend heb maar soms heb je gewoon geen tijd en soms ook geen inspiratie. Intussen is er op slot Bleijenbeek wel het een en ander gebeurd en dat wil ik…

Gastvrouwen en gastheren gezocht voor openstelling ruïne Bleijenbeek

In mei 2016 is de consolidatie van de ruïne Bleijenbeek opgeleverd door de Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek (SKRB), die er sinds 2009 aan gewerkt heeft. De SKRB wil nog een paar zaken voor elkaar krijgen (b.v. voorziening water en stroom, toiletten, ruimte voor vrijwilligers, herstel theehuisje).Het terrein is voor de exploitatie verhuurd aan de Stichting Het Limburgs Landschap (SLL), die het ook heeft ondergebracht in haar organisatie voor de inzet van vrijwilligers. Vorig jaar zijn al een aantal vrijwilligers opgeleid. Ook is er al een groep Afferdenaren die regelmatig onderhoudswerkzaamheden doen op het terrein, o.l.v. Henk Hendriks.

In voorgaande jaren werden rondleidingen, tijdens de werkzaamheden, gedaan door Henk Hendriks en Ton Wijers, die meer dan 3000 bezoekers hebben ontvangen tussen 2012 en 2017. Geweldig werk van hen.

SKRB en SLL zouden het terrein vanaf 2018, naast de rondleidingen op aanvraag via de receptie van de Golf Bleijenbeek, ook alle zaterdagen (of alle zondagen) in het seizoen (april-oktober) willen openstellen voor bezoekers, tegen betaling uiteraard (want het onderhoud kost geld). Er moet op zo’n dag minstens een twee- of drietal vrijwilligers aanwezig zijn. Dit ten dele om te incasseren, en ten dele om toelichting te geven aan wie dat wil. Maar ook om waakzaam te zijn dat de ruïne niet wordt beschadigd en dat bezoekers geen gekke toeren uithalen.

SKRB en SLL roepen daarom bij deze Afferdenaren op om zich te melden voor deze inzet. Het zou gaan om dagdelen (ochtend of middag) op zaterdag of zondag. Deze vrijwilligers zullen een korte opleiding krijgen van SLL. Men kan zich opgeven hoe vaak en wanneer men beschikbaar wil zijn. Er wordt dan een rooster opgesteld, zodat op de dagen van de openstelling er altijd minstens twee gastheren en gastvrouwen aanwezig zijn. SLL stelt, indien gewenst, er een zeer bescheiden vergoeding tegenover.

SKRB en SLL willen vooral Afferdenaren – bij wie de ruïne tenslotte op de eerste plaats hoort – oproepen zich te melden voor dit vrijwilligerswerk. Onze ervaring is dat er altijd in het weekeinde en in de vakanties veel mensen (fietsers, wandelaars) aan de poort staan en dan teleurgesteld zijn dat er geen bezoekuren zijn.

Dat kan Afferden niet op zich laten zitten!

NB. Meldt u dus voor deze inzet voor Afferden en Bleijenbeek bij SLL:
Lia Oosterwijk via l.oosterwijk@limburgs-landschap.nl.

En hebt u kennissen buiten Afferden die mee willen doen, dan zijn zij welkom. Hoort en zegt het voort! Als u ervoor voelt om mee te doen, dan krijgt u een korte opleiding van SLL, en wordt u ingeroosterd. Of het zaterdagen worden of zondagen zal mede afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van gastheren en -vrouwen op de zaterdag dan wel op de zondag.

Namens de SKRB
Erik Jurgens, voorzitter
Namens de SLL, Lia Oosterwijk, medewerkster voorlichting en educatie

Blik op Bleijenbeek – juli 2017

Bleijenbeek footerEr is de laatste jaren een hele hoop veranderd rond Bleijenbeek. De werkzaamheden in en rond de ruïne zijn zo goed als klaar. De populieren aan de oostzijde zijn gekapt waardoor het geheel ruimtelijker oogt en een betere kijk op het omliggende landgoed geeft. De tuin en ook de ruïne wordt regelmatig door een aantal Offerse vrijwilligers bij- en schoon gehouden. Zelf word ik steeds ‘bleijer’ als ik weer op Bleijenbeek ben.

Maar ik wil in deze Blik hoofdzakelijk de leden van de Stichting Kasteelruïne in het spreekwoordelijke zonnetje zetten. Zij hebben er immers voor gezorgd dat er gelden kwamen om Bleijenbeek van de ondergang te redden. Had men hier nog langer mee gewacht was het voor de toren al te laat geweest. Door hun inzet en met name van de kartrekkers Wout Hermans en voorzitter en initiatiefnemer Erik Jurgens is Bleijenbeek behouden en weer – zoals eeuwenlang – het middelpunt van het omvangrijke landgoed en haar omgeving.

Een aantal weken geleden is Wout Hermans op Bleijenbeek geridderd door de burgemeester van de gemeente Horst, waar hij ook woont. Wout was bij de Stichting de projectleider, hij regelde alles met architect en aannemer en moest zorgen dat de werkzaamheden in goede banen werden geleid. Dit was een taak wat hem veel vrije tijd heeft gekost. Zoals we weten zijn er in het verleden meer ridders op Bleijenbeek geweest en nu mag Wout zich onder hen ‘scharen’.

Het kasteel leeft als nooit te voren, drommen bezoekers zijn er al geweest en komen nog steeds. Dagelijks staan er mensen voor de poort die de enorme aantrekkingskracht van de ruïne voelen. Er gaat een geheimzinnige macht van de oude gehavende muren uit en dat bespeurt men. Ton en ik hebben de laatste jaren zo’n 4000 mensen een rondleiding gegeven en geprobeerd om de bezoekers en in het bijzonder de ‘Offerse’ te laten zien en horen dat ze onderdeel zijn van de bewogen geschiedenis van Bleijenbeek. Zo’n zeshonderd jaar heeft de Afferdse bevolking geleefd in de schaduw van het machtige Huis, waren afhankelijk van, en schatplichtig aan hun bewoners. Maar het kasteel bood ook werk en vele generaties hebben hier gediend. En in onrustige tijden – en die waren er vaak – bood Bleijenbeek ook bescherming en waren de Afferdenaren veilig achter de dikke muren. Afferden en Bleijenbeek; voor altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Stichting Kasteelruïne heeft onlangs besloten alles over te dragen aan Stichting Het Limburgs Landschap. Zij zijn nu hoofdpachter geworden van Bleijenbeek zoals het er nu uitziet en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor alle zaken op en rond het kasteelterrein. Zij maken nu de dienst uit en moeten er zorg voor dragen dat Bleijenbeek tot in de verre toekomst behouden blijft. (Het Limburgs Landschap heeft natuurlijk wel een grote ervaring in het behouden en onderhouden van oud-Limburgs erfgoed.)

Stichting Kasteelruïne daarentegen is nog niet klaar en wil nog graag een aantal kleinere projecten realiseren op het terrein zoals de opbouw van het theehuisje, een nieuwe toegangspoort, water en elektra en wat dies meer zij. We zijn blij dat ze zich nog steeds betrokken voelen met Bleijenbeek. Aan ideeën ontbreekt ze het in ieder geval nog niet.

En Ton en ik? Dat zit in het volgende blik.
Henk Hendriks

Ruim baan voor kasteelruïne Bleijenbeek

populieren-bleijenbeek-2016aAl eerder dit jaar werden zes populieren langs de gracht bij kasteelruine Bleijenbeek gekapt om vanuit de golfbaan beter zicht op dit monument te krijgen. Toen bleek al dat twee van de zes op leeftijd zijn de bomen al flink verrot waren.

Maandag 21 november is in opdracht van stichting Limburgs Landschap zowat de hele laan aan populieren gekapt. De 22 gevelde bomen worden de komende dagen opgeruimd.
In hoeverre ook de overige populieren rondom de kasteelruïne het veld zullen ruimen is momenteel niet duidelijk. Meerdere partijen die hierover hun zegje moeten doen, zijn hierbij betrokken. Wel is te verwachten dat in verband met de veiligheid en de wisselende gezondheidstoestand van de populieren ook deze bomen op termijn gekapt zullen worden.populieren-bleijenbeek-2016b

Tekst en foto’s: Frans Thonen

Vrijwilligers houden omgeving ruïne Bleijenbeek onkruidvrij

‘Handen uit de mouwen’. Zo luidde het devies zaterdagochtend bij kasteelruïne Bleijenbeek in Afferden. Daar togen ruim 15 vrijwilligers onder supervisie van het Limburgs Landschap met bezem, schoffel, hark en snoeimes aan de slag om het snelgroeiende onkruid rond de ruïne in toom te houden.bleijenbeek-vrijwilligers-2016Om het werk goed te kunnen uitvoeren hadden Nationaal Park Maasduinen en Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek nieuw gereedschap beschikbaar gesteld. Want men zegt wel vele handen maken licht werk, maar zonder goed gereedschap blijft het behelpen.

Met het nieuwe gereedschap gingen de vrijwilligers voortvarend aan de slag. De oprijlaan werd onkruidvrij gemaakt, van de binnenzijde van de gracht werd het struikgewas verwijderd en bomen die het zicht op de kasteelruïne ontnamen werden gesnoeid. De bedoeling is dat de vrijwiligersgroep volgens een vast schema gaat werken. Zeker is wel dat het aantal vrijwilligers met zo’n grote kasteeltuin nog wel omhoog kan. Dat geldt ook voor het aantal gastheren/dames dat het Limburgs Landschap wil gaan inzetten om mensen tijdens de openstelling van de kasteelruïne te ontvangen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via het e-mailadres: bleijenbeek@gmail.com of op telefoonnummer 06-29530499.

Tekst en foto: Frans Thonen

Béjèn ‘verovert’ kasteel Bleijenbeek

Béjèn ‘verovert’ kasteel Bleijenbeek en Henk Hendriks en Ton Wijers veroveren de harten van de bezoekers.Béjèn verovert Bleijenbeek juni 2016Bij de opening van Béjèn kregen we deze geste, -een gratis rondleiding voor de gasten-  door hen aangeboden. Dinsdag 21 juni 2016 was het zover. Om 14.00 uur werden we bij de toegangspoort opgewacht door onze gastheren met een stralende glimlach en hartelijk welkom geheten. Ze konden 37 enthousiaste mensen begroeten.

Een bevlogen en zeer deskundige Henk en Ton namen ons gedetailleerd mee naar vervlogen tijden en deden de geschiedenis van kasteel Bleijenbeek en hun bewoners herleven.  Het geheel was geweldig en begeesterend en wij danken daar Henk en Ton intens voor!

Het bestuur van Béjèn.