Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders en Pierre Kempen
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Ferdinand Zegers, Martin Mulder en Patrick Robben

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Maaltijdvoorziening Afferden – Martin Mulder
  Het idee is er om een maaltijdservice te beginnen in Afferden, en dit daarna verder uit te spreiden in de gemeente Bergen. Ons advies is om kleinschalig te beginnen en vervolgens te kijken wat er mogelijk is (desnoods in overleg met de gemeente Bergen). We helpen hem op weg. Mochten er mensen die hierin ook een bijdrage willen leveren, dan kunt u zich melden via de dorpsraad. Wordt vervolgd.
 • Uitnodiging deelname verenigingendag zaterdag 2 juli – Stichting de Alverman
  Tijdens het openingsweekend van de Alverman 2.0 zullen wij als Dorpsraad Afferden ook deelnemen aan de verenigingendag op zaterdag 2 juli. We hopen op een mooie opkomst.
 • Project Minibieb – Traject ZELF (Valaine Dirks)
  Helaas was er te weinig animo vanuit de dorpsraden binnen de gemeente Bergen om dit project door te laten gaan. Een gemiste kans, aangezien het gehele project volledig door de gemeente Bergen zou worden gefinancierd. Toch zullen wij dit project als Dorpsraad Afferden, in samenwerking met ASB, verder gaan uitwerken. De kleine mini-Bieb gaat er hopelijk in Afferden wel komen. Wordt vervolgd.
 • Uitbetaling bijdrage 2022 in klein onderhoud speeltuin – Wim Strolenberg
  Binnenkort komt er een gesprek met Wim over de verdeling van klein onderhoud aan de speeltuin. Om de toekomst van onze speeltuin te kunnen garanderen zijn we op zoek naar vrijblijvende vrijwilligers die zo nu en dan samen met ons de speeltuin willen onderhouden. Aanmelden kan op info@dorpsraadafferden.nl.

Financiën dorpsraad

 • Aanvraag financiële bijdrage dorpsbudget
  Stichting De Alverman voor aanschaf geluidsinstallatie nieuwe zaal.
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.
 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op deze pagina naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Offers Woordenboek op afferden-limburg.nl
  Ferdinand en Ton gaan kijken wat er mogelijk is om een Offers woordenboek op de site van afferden-limburg.nl aan te leggen. Dit om er voor te zorgen dat ook ons dialect niet verloren gaat. Wordt vervolgd.

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: donderdag 21 juli om 19.30 bij Café de Pruuver