Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Uitstel 2e bijeenkomst met gemeenteraad – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Helaas zal het 2e overleg i.v.m. corona geen doorgang gaan vinden. Wij hopen echter dat er snel een nieuwe datum geprikt zal worden zodra de coronamaatregelen het weer toelaten.
 • Herinrichting Heijmanspark – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  De dorpsraad is uitgenodigd om in januari mee te praten over de uitwerking van de plannen van het Heijmanspark, nu er door de gemeente een budget van 250.000 euro beschikbaar is gesteld.
 • Kunstwerk “Bescherming” – Ton
  We hebben een positieve reactie van de basisschool gekregen om het kunstwerk een opfrisbeurt te geven en eventueel te voorzien van een plaquette. We gaan het verder uitwerken. Wordt vervolgd.
 • Ons Offere Samen in Bloei – ASB
  Er is een mail binnengekomen van ASB voor een sponsoring, dan wel bijdrage aan het project “Afferden Samen in Bloei”. Een project om het dorp op te fleuren met voorjaarsbollen. De mail is behandeld en er heeft een terugkoppeling plaatsgevonden. Wordt vervolgd.
 • Jaarafsluiting Dorpsraad Afferden
  We kijken terug op een bewogen jaar, waarin online vergaderen de standaard lijkt te zijn geworden. We hopen dat in 2022 alles weer snel normaal wordt.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Rondvraag

 • Terugkoppeling gemeente Bergen N271
  We hebben reactie gehad van Hans Driessen, adviseur Ruimtelijke Ordening van de gemeente Bergen waarin hij ons uitnodigt om deel te nemen aan een online vergadering betreffende de N271. We hopen hier standpunten te kunnen uitwisselen om samen met een vertegenwoordiging van VVN Mook, Gennep en Bergen en ASB, een reactie te geven naar de provincie. Wordt vervolgd.

Voorzitter sluit de vergadering

image_pdf