Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders en Pierre Kempen
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Patrick Robben, Brigitta den Boer en Ferdinand Zegers

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Bloembollen poten Ons Offere in bloei” 26 november j.l. – ASB/Dorpsraad Afferden
  Het poten van de bollen was een succes. Er was een grote opkomst, met aansluitend een gezellig samenzijn. Nu maar hopen dat de bollen in het voorjaar veel kleur brengen rond onze kapel.
 • Opening 6 december Mini-Bieb Afferden
  In besloten kring, met alleen direct betrokkenen, hebben we de mini-bieb officieel geopend. Inmiddels mogen we concluderen dat er van de bieb gebruik wordt gemaakt.
 • Bijeenkomst 19 december dorpsraden met gemeenteraad
  Een vruchtbaar gesprek met alle dorpsraden en de gemeenteraad van de gemeente Bergen. Een van de belangrijkste resultaten uit deze bijeenkomst is dat de dorpsraden samen met de gemeenteraad in de toekomst minimaal 1x per jaar een overleg organiseren. Wordt vervolgd.
 • Jubileumjaar 40 jaar Dorpsraad Afferden
  Dit jaar bestaat de Dorpsraad Afferden 40 jaar. Iets wat wij als dorpsraad samen met het dorp willen vieren. Hoe? Daar zijn we nog volop over aan het brainstormen. Inmiddels zijn er al wel diverse ideeën de revue gepasseerd. Wordt vervolgd!
 • Mail Stand van zaken HeijmansparkWim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  We hebben een mail ontvangen met daarin het overzicht van de stand van zaken en een uitnodiging voor het volgende overleg op 16 februari a.s. We wachten de bijeenkomst af.

Financiën dorpsraad

 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Studieorkest Fanfare Helpt Elkander voor het filmconcert op 10 juni 2023 a.s.
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.
 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Veerkêntig Vûrrang voor de onkosten van een serie van 4 filmpjes voor aanstaand carnavalsseizoen.
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.
 • Kascontrole jaar 2022
  Voor aanvang van de dorpsraadsvergadering hebben enkele leden van de Dorpsraad Afferden een kascontrole uitgevoerd op het jaar 2022. Deze is volledig gecontroleerd en akkoord bevonden.

Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Veel vuurwerkafval
  Er is rondom de jaarwisseling weer veel vuurwerk afgeschoten. Op veel plekken is het netjes opgeruimd, maar op veel plaatsen is de rommel ook blijven liggen. Zo ook in het park, waar Piet Manders weer de nodige uren heeft ingestoken om het aantoonbaar te maken. Het dorp is Piet hiervoor zeer erkentelijk.
 • Herhalingsoproep reanimatie
  Brigitta vraagt naar de stand van zaken betreffende de herhalingsoproep voor vrijwilligers reanimatiecursus? Wij gaan het navragen bij de gemeente Bergen.
 • Schone Maas actie
  De dorpsraad heeft weer een uitnodiging gekregen van de gemeente Bergen om ook dit jaar weer ons vaste traject maasoever op te schonen. We gaan met zijn allen weer afval en een datum prikken. Meedoen? Meld u aan bij de dorpsraad.

Voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering: donderdag 16 februari om 19.30 uur bij Café de Pruuver.image_pdf