Verslag vergadering dorpsraad 19-05-2022

Aanwezig:
Ton Wijers (voorzitter/notulist), Piet Manders, Pierre Kempen en Cor van Ginkel
Afwezig:
Henk Hendriks, René Aengenend
Gasten:
Ferdinand Zegers

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Bijeenkomst, verslag en vervolg gezamenlijk dorpsradenoverleg m.b.t. rolinvulling – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Henk en Ton zijn bij de bijeenkomst in Aijen geweest. Hier is de eerder ingevulde vragenlijst behandeld. Inmiddels ook het verslag hiervan ontvangen, de vervolgbijeenkomst staat gepland voor maandag 27 juni in de Huiskamer Maria in Bergen. Wordt vervolgd.
 • Inspectierapport speeltoestellen Afferden – Gemeente Bergen/Dorpsraad Afferden
  Op 19 januari j.l. heeft de speeltuin en de skatebaan zijn jaarlijkse inspectie gehad. Dit rapport hebben wij eind april van de gemeente Bergen mogen ontvangen. Hieruit is gebleken dat de skatebaan niet langer meer veilig voor gebruik is. Kosten voor reparatie zouden dusdanig zijn, dat in goed overleg besloten is de skatebaan te laten demonteren en afvoeren. Dit is inmiddels op 14 mei j.l. gebeurd.
 • Stand van zaken herinrichting Heijmanspark – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Op 21 april heeft er een stakeholders overleg plaatsgevonden betreffende de herinrichting van het Heijmanspark. Hieruit is naar voren gekomen dat op initiatief van de Dorpsraad Afferden een overleg zal plaatsvinden met de betrokkenen om te kijken hoe de kiosk in het nieuwe plan aan te passen. Dit zal uiterlijk 1 juni kenbaar gemaakt moeten worden bij de gemeente. Wordt vervolgd.

Financiën dorpsraad

 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Stichting Zeskamp Offere voor Zeskamp Offere op 9 juli
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.
 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Stichting Dorpsarchief Afferden voor de inrichting van de nieuwe archiefruimte
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Rondvraag

 • Slechte staat Straatakkerweg
  De klinkers van de Straatakkerweg ter hoogte van het sportpark zijn op sommige plekken fors omhoog gekomen door de wortels van de platanen. We zullen dit doorgeven aan de gemeente.
 • Grastrimmer defect
  De grastrimmer waarmee Piet de speeltuin en park ontdoet van gras (waar de maaier niet bijkomt) is defect geraakt. De dorpsraad heeft besloten een nieuwe grastrimmer aan te schaffen.

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: donderdag 16 juni om 19.30 bij Café de Pruuver

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.