Verslag vergadering dorpsraad 20-01-2022

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Overleg gemeente veiligheid N271 op 5 januari j.l. – René en Piet
  Er heeft een online overleg plaatsgevonden met de gemeente, afvaardiging VVN, ASB en de Dorpsraad Afferden. De veiligheid op de wegen binnen onze gemeente heeft bij de gemeente een hoge prioriteit. Er zal intern overleg met de verantwoordelijke wethouder plaatsvinden en een terugkoppeling volgen. We wachten het verslag en het vervolgoverleg met de Provincie Limburg af.
 • Overleg herinrichting Heijmanspark 13 januari j.l. – Piet, Henk en René
  Er heeft een individueel online gesprek plaatsgevonden met de gemeente en architect over inrichting park en de te besteden gelden. We wachten het definitieve concept van het plan af, wat uiteindelijk besproken zal worden met alle betrokken stakeholders.
 • Ons Offere Samen in Bloei – Afferden Samen Beter
  ASB heeft ons kenbaar gemaakt dat het toch in aanmerking komt voor deelname aan Kern met Pit, dit is uiteraard goed nieuws. We hopen op een mooie bijdrage vanuit Kern met Pit. Afhankelijk van deze subsidie zullen wij onze bijdrage bepalen. Wordt vervolgd.
 • Kunst- en Talentenroute 10 april a.s. – Annelies van der Hoeven
  Ook de nieuwe datum van 10 april zal helaas niet doorgaan door de onduidelijkheid welke coronamaatregelen er dan nog gelden. Wij hopen wederom dat er een nieuwe datum geprikt zal gaan worden. Wordt vervolgd.
 • Uitnodiging startoverleg Aanpak Veilig Buitengebied gemeente Bergen – Meike Stortelder (Adviseur openbare veiligheid gemeente Bergen)
  Wij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg betreffende de veiligheid in het buitengebied. Dit ter kennisgeving tot ons genomen.
 • Reactie staat fietspad Nieuwe Erfse Kerkweg – Erik Baggen (Senior medewerker civiele techniek gemeente Bergen)
  Er is een reactie binnengekomen van de gemeente Bergen betreffende de staat van het fietspad langs de Quin. Voor de aanpak zal een kleine 100.000 euro nodig zijn. Het heeft binnen de gemeente wel prioriteit gekregen; echter zijn er nog andere belangrijke paden binnen de dorpskernen die voorrang krijgen. We wachten af.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan de stichting Offers Treffe 2.0 voor hun evenement 2022 in het Heijmanspark
  We nemen de aanvraag in behandeling.
 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan de stichting Afferden Samen Beter
  Voor het project ‘Welkom nieuwe inwoner van Afferden’. De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Rondvraag

 • De voorzitter legt zijn functie neer
  René heeft tijdens de vergadering aangegeven per direct te stoppen als voorzitter van de Dorpsraad Afferden. De reden is dat hij een stap gaat zetten in de gemeentepolitiek. Dientengevolge zal René geen bestuurlijke functies meer uitvoeren binnen de Dorpsraad Afferden. Hij blijft echter wel betrokken als lid van de dorpsraad. De dorpsraad wenst René veel succes in zijn nieuwe ambitie. Henk zal voorlopig zijn taken overnemen.

Voorzitter sluit de vergadering

  2 reacties op “Verslag vergadering dorpsraad 20-01-2022

 1. Bij mijn gesprekken met René heb ik aangekondigd in het vervolg namens ASB de vergaderingen van de dorpsraad bij te gaan wonen. Ik heb echter de data niet in beeld. Wel meen ik dat jullie net zoals ASB op de dinsdag vergaderen. Dan zal ik zo nu en dan daar een stukje moeten verzuimen. Ik zal daarvoor kijken naar de agenda’s om de avond met ASB te kunnen delen. Ik keek nog niet naar neem aan dat de actuele agenda’s op jullie website te vinden zijn.

 2. Beste Anton,

  Door de corona-maatregelen van afgelopen jaren konden de vergaderdata nog wel eens wijzigen. In principe vergaderen we elke 3e donderdag van de maand om 19.30 uur bij Café de Pruuver. Ik voeg u toe aan onze mailinglijst, dan ontvangt u altijd standaard onze agenda en notulen.

  Met vriendelijke groet,

  Ton – Secretaris Dorpsraad Afferden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.