Verslag vergadering dorpsraad 22-02-2022

Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter) Ton Wijers (notulist), René Aengenend en Piet Manders
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Frans Thonen, Patrick Robben en Pierre Kempen

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Officiële overdracht voorzitterschap René naar Henk
  Wij danken René voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Dorpsraad Afferden en wensen hem veel succes met zijn politieke ambities. Henk Hendriks zal als interim-voorzitter zijn functie waarnemen. René blijf wel gewoon lid.
 • Verslag overleg gemeente veiligheid N271, 5 januari j.l.René en Piet
  Verslag is ter kennisgeving aangenomen. Wethouder Ponjee zal te zijner tijd met de dorpsraad contact opnemen als er meer bekend is.
 • Voortgang bijeenkomst dorpsraden en gemeenteraadWim Strolenberg contactpersoon Gemeente Bergen
  Er is een vragenlijst binnengekomen in samenwerking met Vereniging Kleine Kernen Limburg over de rol van de dorpsraad binnen de gemeente. Deze zal Henk samen met René gaan uitwerken en terugkoppelen naar de gemeente. Wordt vervolgt.
 • Stand van zaken herinrichting HeijmansparkWim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  We hebben van de gemeente Bergen een update gekregen over de stand van zaken betreffende de herinrichting. Als alles meezit zal in het najaar met de realisatie worden begonnen.
 • Uitnodiging deelname FakkeltochtMat Custers (Offere Mien Offere)
  De Dorpsraad Afferden heeft een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de fakkeltocht om de ‘ziel’ van Iedershuus naar de Alverman over te brengen. Aangezien de Dorpsraad Afferden zijn nieuwe onderkomen heeft gevonden bij Café de Pruuver, zien we geen reden om deel te nemen aan de fakkeltocht.
 • Uitnodiging bijeenkomst actieprogramma vrijetijdseconomie BergenSjoerd Zegers (Beleidsmedewerker Economie, Recreatie en Toerisme gemeente Bergen)
  De dorpsraad is als stakeholder uitgenodigd voor de bijeenkomst op 22 februari op Landgoed Bleijenbeek om mee te praten, helaas valt dit samen met onze dorpsraadvergadering. Dus we wachten de notulen van deze avond af.

Financiën dorpsraad

 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan de stichting Offers Treffe 2.0 voor hun evenement 2022 in het Heijmanspark
  De aanvraag is na aanvullende informatie verder behandeld. Op basis van de ingediende begroting hebben we besloten om achteraf eventueel tot honoreren over te gaan, mocht het evenement duurder uitvallen.
 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Offere Mien Offere voor de activiteit “Nôr de bouwput”
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Rondvraag

 • Deelname jaarlijkse actie Schone MaasoeverHenk
  Van de gemeente hebben we weer een uitnodiging gekregen om onze jaarlijkse opruimactie te houden langs een gedeelte van de Maas. Henk prikt een datum voor deze actie.
 • Laatste ontwikkelingen BleijenbeekHenk
  De ontwikkelingen bij Kasteelruïne Bleijenbeek gaan gestaag door. Inmiddels is het terrein voorzien van stroom en water. Er is sinds kort ook een toilet beschikbaar. Beetje bij beetje wordt Bleijenbeek mooier en completer.

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.