Verslag vergadering dorpsraad 23-09-2021

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
Henk Hendriks
Gasten:
Patrick Robben, Raijmond van Oijen en Luuk Otten

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Veiligheid N271 ter hoogte van Afferden
  De dorpsraad heeft een uitgebreide discussie gehad met Luuk Otten van VVN en Raijmond van Oijen uit Afferden hoe de N271 ter hoogte van Afferden veiliger zou kunnen worden. Niet alleen de afslag richting Siebengewald, maar ook de oversteek naar het veer en de afslag bij Klein Canada. We gaan een afspraak maken met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de gemeente Bergen, samen met de Provincie Limburg, om te kijken wat er mogelijk is. René zal een document samenstellen van alle input en dit delen ter voorbereiding op overleg met gemeente en provincie.
 • Uitnodiging bijeenkomst dorpsraden en gemeenteraad – Wim Strolenberg / Gemeente Bergen
  Op 7 oktober zullen René en Piet/Henk deelnemen aan dit overleg. Hierbij hopen we dat gemeente en dorpsraden weer nader tot elkaar toe komen. Wordt vervolgd.
 • Uitnodiging PK Dorpenschouw
  René zal hier namens de dorpsraad naar toe gaan en de ideeën/visie van de dorpsraad met de PK delen.
 • Mail “Veiligheid N271 en bebouwde kom” – Afferden Samen Beter
  Ook ASB hebben hun zorgen geuit over de veiligheid van de N271 en de bebouwde kom, deze punten hebben we meegenomen in het overleg in het begin van de vergadering.
 • Publicatie gemeenteberichten – René
  De dorpsraad krijgt de 2 wekelijkse gemeentepublicaties rechtstreeks via de mail van de gemeente binnen. Dit wordt als zeer prettig ervaren. Echter vragen we ons af of de publicaties wel volledig zijn, dit gaan wij navragen bij de gemeente.,
 • Afspraken gemeente m.b.t. speeltuin – René en Piet
  Woensdag 6 oktober komt Wim Strolenberg van de gemeente Bergen kijken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de speeltuin en vervanging van verouderde toestellen.

Financiën dorpsraad

 • Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.
 • De taken die bij het penningmeesterschap horen zijn vanaf heden overgedragen aan Ton. Wij danken Frans voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van de Dorpsraad Afferden.
 • Aanvraag van de Parochie H.H. Cosmas en Damianus voor bijdrage voor restauratie en schoonmaak kapel. We nemen de aanvraag in behandeling.

Rondvraag

 • Snelheid op de Stuwweg
  Er zal begin volgend jaar een besluit genomen worden door de gemeente Bergen of alle buitenwegen in de gemeente Bergen 60km zullen worden; dit om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Beantwoording klachten gemeente Bergen
  De dorpsraad heeft diverse klachten gekregen dat veel meldingen bij de gemeente Bergen via mail of telefoon niet goed of niet tijdig worden afgehandeld. De gemeente is inmiddels op de hoogte; er wordt aan gewerkt.
 • Verwijdering rioolputjes ter hoogte van het park
  Om het riool bij hevig regenval te ontlasten heeft de gemeente Bergen besloten de rioolputjes aan de Quinveldweg en Julianastraat, parkzijde, te verwijderen. Hierdoor zal het regenwater niet meer in het riool verdwijnen maar in de grond wegzakken.

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.