Vrijdag 26 november 2021 mag voor Afferden best een feestelijke dag genoemd worden. Op deze dag is namelijk op de plek waar eerst Iedershuus heeft gestaan de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum van start gegaan. Ruim 7,5 jaar na de eerste plannen heeft huisartsenpraktijk Afferden hier samen met aannemers, architect en toekomstige huurders letterlijk de eerste schop in de grond gezet.

Toen enige maanden geleden na de sloop van Iedershuus het terrein op de hoek van de Kapelstraat maar braak bleef liggen, bereikte de ‘Offerse’ huisartsenpraktijk steeds meer vragen over de start van het nieuwe centrum. De symbolische start vandaag door plaatsing van het bouwbord en de ‘eerste schop in de grond’ moet aan alle onduidelijkheid een einde maken.

De bouw is ondanks vele vertragingen nu van start gegaan alhoewel de concrete bouw pas in januari 2022 zal beginnen. De verwachting is dat eind volgend jaar op deze locatie het lang verwachte nieuwe gezondheidscentrum staat. Het nieuwe centrum gaat niet alleen huisvesting bieden aan Huisartsenpraktijk Afferden maar ook aan Fysio Bergen, de Buurtzorg, Ergotherapy en Servicepunt Apotheek Gennep. Tevens krijgen Afferden Samen Beter en studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen hier onderdak. De mogelijkheid om in het nieuwe centrum ook een ruimte voor respijtzorg te reserveren, is momenteel doorgeschoven naar de toekomst.

Het nieuwe gezondheidscentrum grenst aan het groene Heijmanspark waar met een nog te realiseren beweegtuin en groenbeleving mooi aangesloten kan worden bij het concept ‘positieve gezondheid’ van Huisartsenpraktijk Afferden.

Door de vertragingen is de bouw van dit nieuwe gezondheidscentrum een stuk duurder geworden. Werd in de beginfase nog gesproken over een bedrag van 1 miljoen euro, nu is er meer dan 2 miljoen euro mee gemoeid. Desalniettemin toch een reden voor een feestje. Want met dit nieuwe gezondheidscentrum in de maak krijgt de Offerse gemeenschap een centrum met zoveel mogelijk gezondheidsvoorzieningen onder een dak.

Bron: Frans Thonen

image_pdf