Afferden heeft net als vele andere plaatsen in Limburg te maken met vergrijzing van de bevolking. Daar staat tegenover dat de groei van het aantal jongeren afneemt. Deze verschuiving in de bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor het verenigingsleven en het aantal vrijwilligers. Consequenties zijn dat verenigingen langzaam leeglopen of opgeheven worden, het vrijwilligersbestand vergrijst en steeds minder mensen beschikbaar zijn om het verenigingsleven draaiende te houden. Om het voorzieningenniveau in het dorp toch zo goed mogelijk op peil te houden is onlangs de werkgroep ‘Offere Mien Offere’ opgericht.

Deze werkgroep wil door samenwerking met verenigingen en organisaties in Afferden gezamenlijk activiteiten ontwikkelen en ondersteunen om zo te komen tot een leefbare, gezonde en bloeiende gemeenschap. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Uitgaande van bestaande accommodaties zoals de Alverman, De Pruuver, Béjèn, ’t Kapelleke, het Eendje en de overige middenstand en initiatieven vanuit bijvoorbeeld Afferden Samen Beter, Dorpsraad Afferden en het verenigingsleven werkt ‘Offere Mien Offere’ aan een activiteitenprogramma waar zoveel mogelijk mensen en organisaties uit het dorp bij betrokken worden.

Gedacht wordt onder meer aan het organiseren van activiteiten rond sport en gezond bewegen zoals een sponsorloop, een bootcamp, het organiseren van een zeskamp of het opstarten van walking voetbal. Op het vlak van ontspanning gaan gedachten uit naar activiteiten als een herfstfair, een dorpsquiz of een kinderkamp en op muzikaal gebied worden kansen gezien in de vorm van een wintereditie Offers Treffe, een fanfareconcert in de kerk of een grote carnavalsmeeting op het kerkplein. Allemaal ideeën en activiteiten waaraan gewerkt wordt met als gemeenschappelijk doel zoveel mogelijk mensen en organisaties uit Offere met elkaar te verbinden.

Enkele heel concrete plannen zijn er ook. Zo wil ‘Offere Mien Offere’ bijvoorbeeld in het voorjaar van 2022 samen met fanfare Helpt Elkander een bouwputconcert bij de Alverman houden. Daarnaast werken organisaties aan de opzet van een zeskamp in het Heijmanspark, is de ontwikkeling van een grote carnavalsmeeting op het kerkplein van Offere in een vergevorderd stadium en wordt er gewerkt aan een grote braderie in het Heijmanspark.