De herinrichting van de Oranjebuurt in Afferden is terug op de politieke agenda van de gemeente Bergen geplaatst. Een door CDA fractievoorzitter Jacob Knoops ingediende motie is aangenomen in de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het college van B&W zal nu een voorstel voor gefaseerde uitvoering uitwerken en uiterlijk in april 2016 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.Rob Arts in Oranjebuurt 2016CDA raadslid Rob Arts reageert tevreden op de uitspraak van de gemeenteraad: “Het is al weer ruim zeven jaar geleden dat met de bewoners in workshops nagedacht is over de herinrichting van de Kapelstraat en de Oranjebuurt. De plannen voor de Kapelstraat zijn nadien gerealiseerd. Voor de Oranjebuurt was geen geld beschikbaar. Het vernieuwen van het wegdek en trottoirs van één of enkele straten is nu wel financieel mogelijk. Vandaar het voorstel om daar mee te beginnen.”

Na jaren van forse bezuinigingen presenteerde de gemeente Bergen dit jaar een meerjarenbegroting die het weer mogelijk maakt te investeren. Het CDA heeft in het voorjaar verzocht te investeren in de openbare ruimte. In de begroting 2016 is daarom de herinrichting van de Dorpsstraat in Afferden en het resterende deel van de Van Straelenstraat in de Bergse Kasteelherenbuurt opgenomen. Ook is een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen rondom onder meer scholen en het structureel onderhoud aan trottoirs in alle dorpen financieel mogelijk gemaakt. Het gefaseerd opknappen van de Oranjebuurt kan binnenkort aan dit lijstje worden toegevoegd.