Voor jaren terug hoorde ik voor het eerst de uitdrukking ‘een pastoor in het groen heeft niks te doen.’ De zogenaamde ‘groene tijd’ is weer aangebroken. Dat wil zeggen dat ik tijdens de Mis de komende weken een groen kazuifel en een groene stola draag. En dat betekent dat er niks bijzonders gevierd wordt. Bij feesten immers wordt de kleur wit gedragen. Maar ‘niks te doen’ klopt toch niet helemaal… Het groen verwijst ook naar de groene overal. Een overal aantrekken betekent, de mouwen opstropen en werk aan de winkel! En dat geldt voor ieder van ons. Het Licht dat verschenen is met kerstmis willen we vasthouden en laten schijnen de rest van het jaar. Laten we niet kerstmis voor niks gevierd hebben! De komende weken horen we tijdens de Missen de verhalen hoe Jezus rondtrok om mensen de Blijde Boodschap van liefde te brengen. Laten we in die voetsporen treden en daar waar we zijn, in de ontmoeting met elkaar, van harte ons licht laten schijnen van nabijheid, in woord en daad!

Pastoor Rick Blom.

Welkom bij de carnavalsmis – zaterdag 28 januari om 16.00 uur in de kerk

Carnaval vieren is niet alleen iets voor de carnavalsverenigingen; carnaval vieren doen we samen, met iedereen! Ook de carnavalsmis is er voor iedereen! De Peijas viert dit jaar haar 6X11 jubileum, zo ook de Knikkerpliesie. Namens de jubilerende verenigingen en samen met de Sneuzels en de Pickuls nodigen we iedereen van harte uit om deel te nemen. De muziek tijdens de Mis wordt verzorgd door ‘Smartlappenkoor 3-veuraff’ en na de Mis volgt de tocht naar de Pruuver onder begeleiding van ‘Joekskepel How us Efkes’, waar de receptie van de jubileumprins zal plaatsvinden. De pastoor zal uiteraard bij de receptie ook aanwezig zijn en hoopt, omgekeerd, dan ook dat iedereen eerst naar de kerk komt. Natuurlijk is de Mis ‘serieus’ maar dat is het carnavalsfeest ook. De kern blijft altijd de verbinding met elkaar en dat willen we samen uitdragen. Een stukje bezinning over wat carnaval is, is van toegevoegde waarde. Maar wees gerust! Bij een carnavalsmis hoort humor op een carnavaleske wijze en daar zal zeker voor gezorgd worden! Van harte welkom!

Kapelmissen de komende weken

We zullen nog even doorgaan met de weekendmissen in de Mariakapel om de stookkosten zoveel mogelijk beperkt te houden. Met uitzondering van bijzondere Missen. In de kapel vieren heeft als voordeel dat we wat dichter bij elkaar zitten en beter samen kunnen zingen!