Oktobermaand – rozenkransmaand
We zitten alweer in de oktobermaand, in de kerk ook wel rozenkransmaand genoemd. Ik moet toegeven dat ik niet gauw achter elkaar de hele rozenkrans bid (50 weesgegroetjes en aantal Onze Vaders); maar wel vaker onderweg in de auto of soms op de fiets. Je bent onderweg en je voelt je gedragen. Dat is wat Maria heel graag wil. Een rozenkrans is een snoer die we vasthouden en bij Maria vinden we een houvast. We zijn onderweg in het leven en die weg is niet altijd even gemakkelijk. Is gebed een oplossing? Meestal niet voor concrete problemen, maar we voelen ons wel gedragen en Maria wil altijd kracht en steun bieden. Maria is voor ons een altijd durende bijstand!

Speciale Mariavieringen op 5 en 19 oktober
Om extra aandacht te geven aan Maria willen op de woensdagen 5 en 19 oktober samenkomen om 19.00 uur in de Mariakapel. Het zijn geen H. Missen, maar wel vieringen met zang, gebed en ruimte voor iedereen om persoonlijk een kaarsje aan te steken bij Maria. Van harte welkom!

Gezinsmis op 8 oktober 19.00 uur – knuffels meenemen!
Welke knuffel zou pastoor hebben? Als je dat graag zou willen weten, kom dan 8 oktober naar de gezinsmis toe! Alle gezinnen zijn uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Oproep aan alle kinderen: neem je knuffels mee! De viering staat in het teken van de H. Franciscus en aan deze heilige man danken we onze Werelddierendag (4 oktober). Welkom om dit samen te komen vieren en er is ook een zegen voor de knuffels en de kinderen. Na de Mis is er samenkomst met koffie en thee en ranja voor de kinderen.