Verslag vergadering dorpsraad 28-07-2022

Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders en Pierre Kempen
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Patrick Robben en Wim Strolenberg

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Opening Alverman 2.0 vrijdag 2 juli en deelname verenigingendag zaterdag 3 juli
  De Dorpsraad Afferden heeft deelgenomen aan het openingsweekend van de Alverman. Het was allemaal keurig georganiseerd, alleen jammer te zien dat de opkomst op de zaterdag helaas te wensen over liet.
 • Vervolgbijeenkomst, verslag en vervolg gezamenlijk dorpsradenoverleg m.b.t. rolinvulling – Henk en Ton
  27 Juni vervolgoverleg geweest op de Mariaschool Bergen. Hier hebben de dorpsraden van de gemeente Bergen verder de richting gezet naar het overleg met de Raad om verder op een lijn te komen. Wordt vervolgd.
 • Brief gezamenlijke dorpsraden m.b.t. Beleidsvoorstel aanscherping regels horeca gemeente Bergen – Henk en Ton
  Tijdens overleg met alle dorpsraden van de gemeente Bergen hebben alle dorpsraden besloten gezamenlijk een brief op te stellen voor de gemeente Bergen waar we onze zorgen uiten over de aanscherping regels horeca in de gemeente Bergen. Helaas is de brief niet aangekomen bij alle partijen (door de griffier), dit gaat alsnog gebeuren. Wel heeft de brief al voor het gewenste effect gezorgd, zelfs de Limburger heeft erover geschreven. We wachten af.
 • Overleg gemeente klein onderhoud speeltuin – Henk en Piet
  Gemeente blijft verantwoordelijk voor de speeltuinen, dus ook voor de veiligheid en het onderhoud (groot en klein). De dorpsraad beheert de speeltuin, zoals vrijhouden van onkruid e.d.
 • Zeskamp Offere 2022
  De eerste zeskamp in het Heijmanspark in ons dorp was een grandioos succes. Het was prachtig weer en de opkomst was overweldigend. Dikke pluim voor alle betrokken vrijwilligers. Hopelijk resulteert dit in een jaarlijks terugkerend evenement.
 • Erik Baggen – Opknappen fietspad Quin
  In september/oktober zal een extern bedrijf het bestaande fietspad verwijderen, daarna zal de gemeente in eigen beheer een nieuw half verhard fietspad aanleggen.
 • Stand van zaken Heijmanspark – Wim Strolenberg
  Vervolgoverleg gepland voor dinsdag 20 september. Wordt vervolgd.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Geen verdere vragen

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.