Afgelopen weekend werd in Offere kermis gevierd. De Offerse Cosmas en Damianusparochie sprong daarop in door zondag 25 september een speciale kermismis met muzikale medewerking van gemengde zangvereniging Laetitia te houden. Ook aanwezig was schutterij Prins Hendrik die met de nieuwe koning Jesse Custers en vogelkoning Nico Kleintjens de zegen mocht ontvangen. Op deze dag stond pastoor Blom tevens stil bij de 2 patroonheiligen Cosmas en Damianus. Zijn wens is dat deze viering uitgroeit tot een jaarlijkse mis voor alle Offerse verenigingen.

Onder ruime belangstelling is zondag 25 september in de Offerse kerk de kermismis gevierd. Tegelijkertijd werd stilgestaan bij de viering van de 2 patroonheiligen van de kerk, Cosmas en Damianus. Volgens overlevering zouden zij 2 Syrische tweelingbroers zijn die als geneesheren kosteloos hun geneeskundige diensten aanboden. Hun levenswijze is voor velen een inspiratiebron geweest om zich te bekeren tot het christendom. Tijdens de christenvervolging in het Romeinse Rijk behoorden zij tot de eerste slachtoffers toen zij in 303 na Chr. werden onthoofd.

In combinatie met het kermisfeest en de levenswijze van Cosmas en Damianus wees pastoor Blom de kerkbezoekers op het belang van saamhorigheid en oog hebben voor elkaar. Hoe belangrijk het is dat mensen contact hebben en houden met elkaar en oog hebben voor eenzaamheid onder de mensen. Het verenigingsleven vervult hierin volgens de pastoor een belangrijke sleutelrol omdat mensen elkaar daar ontmoeten en samen zijn. Net zoals op een kermis. Blom had daarom tijdens deze kermismis en viering van de 2 patroonheiligen schutterij Prins Hendrik uitgenodigd. Niet alleen om de nieuwe koning en vogelkoning van de schutterij te feliciteren en de schutterij te zegenen maar ook als opstapje om deze kermismis volgend jaar te laten uitgroeien tot een viering waar alle Offerse verenigingen bij elkaar komen.

In aansluiting op deze wens werd deze kermismis afgesloten met een gezamenlijke kop koffie en een plakje cake met de intentie om dit koffiemoment iedere maand een keer te herhalen.

Bron: Frans Thonen

image_pdf